Back to top

Criteris terminològics

Presentación
TRADUCCIÓ A LA VISTA, INTERPRETACIÓ SIMULTÀNIA, TRADUCCIÓ SIMULTÀNIA, INTERPRETACIÓ CONSECUTIVA, INTERPRETACIÓ D'ENLLAÇ O INTERPRETACIÓ A CAU D'ORELLA? TRADUCCIÓ A LA VISTA, INTERPRETACIÓ SIMULTÀNIA, TRADUCCIÓ SIMULTÀNIA, INTERPRETACIÓ CONSECUTIVA, INTERPRETACIÓ D'ENLLAÇ O INTERPRETACIÓ A CAU D'ORELLA?

 • ca  TRADUCCIÓ A LA VISTA, INTERPRETACIÓ SIMULTÀNIA, TRADUCCIÓ SIMULTÀNIA, INTERPRETACIÓ CONSECUTIVA, INTERPRETACIÓ D'ENLLAÇ O INTERPRETACIÓ A CAU D'ORELLA?
 • es  interpretación ad hoc (interpretació d'enllaç), n f
 • es  interpretación bilateral (interpretació d'enllaç), n f
 • es  interpretación consecutiva (interpretació consecutiva), n f
 • es  interpretación de enlace (interpretació d'enllaç), n f
 • es  interpretación simultánea (interpretació simultània), n f
 • es  interpretación susurrada (interpretació a cau d'orella), n f
 • es  traducción a la vista (traducció a la vista), n f
 • es  traducción a vista (traducció a la vista), n f
 • es  traducción consecutiva (interpretació consecutiva), n f
 • es  traducción simultánea (interpretació simultània), n f
 • fr  chuchotage (interpretació a cau d'orella), n m
 • fr  interprétation ad hoc (interpretació d'enllaç), n f
 • fr  interprétation chuchotée (interpretació a cau d'orella), n f
 • fr  interprétation consécutive (interpretació consecutiva), n f
 • fr  interprétation de liaison (interpretació d'enllaç), n f
 • fr  interprétation en consécutive (interpretació consecutiva), n f
 • fr  interprétation par chuchotage (interpretació a cau d'orella), n f
 • fr  interprétation simultanée (interpretació simultània), n f
 • fr  traduction à vue (traducció a la vista), n f
 • fr  traduction consécutive (interpretació consecutiva), n f
 • fr  traduction simultanée (interpretació simultània), n f
 • en  ad hoc interpreting (interpretació d'enllaç), n
 • en  chuchotage (interpretació a cau d'orella), n
 • en  consecutive interpretation (interpretació consecutiva), n
 • en  consecutive interpreting (interpretació consecutiva), n
 • en  consecutive translation (interpretació consecutiva), n
 • en  elbow interpretation (interpretació a cau d'orella), n
 • en  liaison interpretation (interpretació d'enllaç), n
 • en  liaison interpreting (interpretació d'enllaç), n
 • en  sight translation (traducció a la vista), n
 • en  simultaneous interpretation (interpretació simultània), n
 • en  simultaneous interpreting (interpretació simultània), n
 • en  simultaneous translation (interpretació simultània), n
 • en  whispered interpretation (interpretació a cau d'orella), n
 • en  whispered interpreting (interpretació a cau d'orella), n

Criteris d'especialitat > Llengua. Literatura

Definición
Tant traducció a la vista, com interpretació simultània i traducció simultània, com interpretació consecutiva, com interpretació d'enllaç i com interpretació a cau d'orella (tot, noms femenins) es consideren formes adequades, encara que tenen significats diferents:

- La traducció a la vista (forma normalitzada pel Consell Supervisor del TERMCAT) és un tipus de traducció en què el traductor fa una traducció oral a la llengua d'arribada d'un text expressat per escrit en la llengua de partida, generalment sense temps de preparació prèvia.
. Els equivalents castellans són traducción a la vista i traducción a vista; el francès, traduction à vue, i l'anglès, sight translation.

- La interpretació simultània, o el sinònim complementari traducció simultània (totes dues formes també normalitzades pel Consell Supervisor), és un tipus d'interpretació en què l'intèrpret va traduint el discurs a mesura que l'orador el pronuncia, generalment amb l'ajuda de mitjans tècnics específics d'audiovisió.
. Els equivalents castellans són interpretación simultánea i traducción simultánea; els francesos, interprétation simultanée i traduction simultanée, i els anglesos, simultaneous interpretation, simultaneous interpreting i simultaneous translation.

- La interpretació consecutiva (forma també normalitzada pel Consell Supervisor) és un tipus d'interpretació en què l'intèrpret, situat al costat de l'orador, tradueix el seu discurs davant del públic a continuació de cada fragment discursiu, a partir de les notes que ha anat prenent.
. Els equivalents castellans són interpretación consecutiva i traducción consecutiva; els francesos, interprétation consécutive, interprétation en consécutive i traduction consécutive, i els anglesos, consecutive interpretation, consecutive interpreting i consecutive translation.

- La interpretació d'enllaç (forma també normalitzada pel Consell Supervisor) és un tipus d'interpretació en què l'intèrpret fa possible el diàleg entre dues o més persones que parlen dues llengües diferents traduint les intervencions de cadascuna.
. Els equivalents castellans són interpretación ad hoc, interpretación bilateral i interpretación de enlace; els francesos, interprétation ad hoc i interprétation de liaison, i els anglesos, ad hoc interpreting, liaison interpretation i liaison interpreting.

Finalment, la interpretació a cau d'orella (forma també normalitzada pel Consell Supervisor) és un tipus específic d'interpretació simultània en què l'intèrpret, situat al costat dels destinataris, tradueix el discurs de l'orador en veu baixa.
. La denominació interpretació a cau d'orella té una motivació similar al manlleu del francès chuchotage (de chuchoter, 'xiuxiuejar'), que és com se sol anomenar
. L'equivalent castellà és interpretación susurrada; els francesos, chuchotage i interprétation chuchotée, i els anglesos, chuchotage, elbow interpretation, whispered interpretation i whispered interpreting.

Nota

 • 1. Aquest criteri es complementa amb la fitxa TRADUCCIÓ O INTERPRETACIÓ?
 • 2. Podeu consultar les fitxes completes de tots aquestes termes al Cercaterm i la Neoloteca, i també el document de criteri original, Nous mots per a interpretar, en l'apartat "La finestra neològica" del web del TERMCAT (www.termcat.cat/ca/Comentaris_Terminologics/Finestra_Neologica/148/).