Back to top

Criteris terminològics

Presentación
ALIMENT MODIFICAT GENÈTICAMENT, ALIMENT GENÈTICAMENT MODIFICAT O ALIMENT TRANSGÈNIC? ALIMENT MODIFICAT GENÈTICAMENT, ALIMENT GENÈTICAMENT MODIFICAT O ALIMENT TRANSGÈNIC?

 • ca  ALIMENT MODIFICAT GENÈTICAMENT, ALIMENT GENÈTICAMENT MODIFICAT O ALIMENT TRANSGÈNIC?
 • es  alimento genéticamente modificado (aliment modificat genèticament), n m
 • es  alimento GM (aliment modificat genèticament), n m
 • es  alimento modificado genéticamente (aliment modificat genèticament), n m
 • es  alimento sometido a ingeniería genética (aliment transgènic), n m
 • es  alimento transgénico (aliment transgènic), n m
 • fr  aliment génétiquement modifié (aliment modificat genèticament), n m
 • fr  aliment modifié génétiquement (aliment modificat genèticament, aliment transgènic), n m
 • fr  aliment transgénique (aliment transgènic), n m
 • fr  AGM (aliment modificat genèticament), n m sigla
 • en  genetically engineered food (aliment modificat genèticament), n
 • en  genetically modified food (aliment modificat genèticament, aliment transgènic), n
 • en  genfood (aliment modificat genèticament), n
 • en  GM food (aliment modificat genèticament, aliment transgènic), n
 • en  transgenic food (aliment transgènic), n
 • en  GEF (aliment modificat genèticament), n sigla
 • en  GMF (aliment modificat genèticament, aliment transgènic), n sigla

Criteris d'especialitat > Ciències de la vida, Criteris d'especialitat > Indústria. Energia

Definición
Tant aliment modificat genèticament com aliment transgènic (tots dos, noms masculins) es consideren formes adequades, encara que tenen significats diferents; en canvi, no es considera adequada la forma *aliment genèticament modificat.

- Un aliment modificat genèticament (forma normalitzada pel Consell Supervisor del TERMCAT) és un aliment que procedeix d'un organisme modificat genèticament o bé que té en la seva composició un aliment o un derivat procedents d'un organisme modificat genèticament.
. Els motius de la tria d'aquesta forma en comptes de *aliment genèticament modificat són els següents:
(1) Té més suport entre els especialistes consultats.
(2) Segueix l'ordre dels constituents més normal en català, de manera que dona lloc a una denominació més neutra (la forma amb l'adverbi anteposat possiblement s'ha creat per mimetisme de l'anglès).
(3) En una forma negativa hipotètica, l'ordre habitual seria aliment no modificat genèticament i no *aliment genèticament no modificat, cosa que fa pensar que la proposta més adequada en català és aliment modificat genèticament.
. Els equivalents castellans són alimento genéticamente modificado, alimento GM i alimento modificado genéticamente; els francesos, aliment génétiquement modifié, aliment modifié génétiquement i la sigla AGM, i els anglesos, genetically engineered food, genetically modified food, genfood, GM food i les sigles GEF i GMF.

- Un aliment transgènic (forma normalitzada pel Consell Supervisor del TERMCAT) és un aliment modificat genèticament que procedeix d'un organisme transgènic o bé que té en la seva composició un aliment o un derivat procedents d'un organisme transgènic.
. Els equivalents castellans són alimento sometido a ingeniería genética i alimento transgénico; els francesos, aliment modifié génétiquement i aliment transgénique, i els anglesos, genetically modified food, transgenic food, GM food i la sigla GMF.

Sovint els aliments modificats genèticament són aliments transgènics, cosa que explica que sovint s'utilitzin aquestes dues formes com a sinònimes. Estrictament, però, poden haver-hi aliments modificats genèticament que no siguin transgènics.

Nota

 • 1. El Consell Supervisor del TERMCAT també ha aprovat els termes relacionats organisme modificat genèticament i organisme transgènic. (Vegeu la fitxa ORGANISME MODIFICAT GENÈTICAMENT, ORGANISME GENÈTICAMENT MODIFICAT, OMG, OGM O ORGANISME TRANSGÈNIC?)
 • 2. Podeu consultar les fitxes completes de aliment modificat genèticament i aliment transgènic al Cercaterm i la Neoloteca, i també el document de criteri original, Aliments modificats genèticament i aliments transgènics, en el web del TERMCAT (www.termcat.cat/ca/actualitat/apunts/aliments-modificats-geneticament-i-aliments-transgenics).