Back to top

Criteris terminològics

Presentación
ANGUILA, ANGUILÓ O ANGULA? ANGUILA, ANGUILÓ O ANGULA?

  • ca  ANGUILA, ANGUILÓ O ANGULA?
  • es  anguila (anguila), n f
  • es  angula (angula), n f
  • fr  anguille (anguila), n f
  • fr  civelle (angula), n f
  • en  common eel (anguila), n
  • en  eel (anguila), n
  • en  elver (angula), n
  • en  european eel (anguila), n
  • nc  Anguilla anguilla

Criteris d'especialitat > Zoologia

Definición
Tant anguila (nom femení), com anguiló (nom masculí) com angula (nom femení) es consideren formes adequades, encara que tenen significats d'abast diferent.

- L'anguila és un peix teleosti prim i de cos allargat, que pot superar el metre de llargada, i de pell llenegadissa, que remunta els rius i descendeix al mar per criar, de carn comestible i localment molt apreciada.
. L'equivalent castellà és anguila; el francès, anguille, i els anglesos, common eel, eel i european eel; el nom científic és Anguilla anguilla.

En canvi, gula i anguiló designen fases de creixement diferents de les anguiles:

- Una angula és una forma postlarval de l'anguila, amb una llargada màxima de 10 cm i un cos translúcid, que remunta els rius des del mar.
. A Catalunya les angules només es poden pescar a la zona maritimoterrestre.
. L'equivalent castellà és angula; el francès, civelle, i l'anglès, elver.

- Un anguiló és la fase de l'anguila posterior a angula, amb una llargada entre 10 i 35 cm, que correspon a la vida en aigua dolça fins a la maduresa sexual, moment en què les anguiles tornen cap al mar per reproduir-se.
. A partir dels 35 cm, els anguilons ja es consideren anguiles adultes.
. A Catalunya la pesca dels anguilons està prohibida.

Nota