Back to top
  • ca  sabata, n f
  • es  zapata

Aparells, estris, eines i instruments > Parts i elements de les eines

Definición
Cadascun dels dos topalls metàl·lics de què disposa un serjant de biga, l'un dels quals queda fixat a la biga mentre que l'altre es pot moure mitjançant l'acció d'un cargol.