Back to top
Vuelva a la lista de diccionarios online

Glossari de jardineria i paisatgisme

Presentación
 • ca  abalisament, n m ( NTJ 02A:2005(CA); NTJ 03E:2005(CA); NTJ 08J:2019(CA) )
  FUNDACIÓ DE L'ENGINYERIA AGRÍCOLA CATALANA; COL·LEGI OFICIAL D'ENGINYERS TÈCNICS AGRÍCOLES I PERITS AGRÍCOLES DE CATALUNYA. Moviment de terres i condicionament del sòl: Aplegada de terra vegetal d'obra: NTJ 02A. Barcelona: Fundació de l'Enginyeria Agrícola Catalana, 2005. (Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme)
  ISBN 84-96564-01-0
  FUNDACIÓ DE L'ENGINYERIA AGRÍCOLA CATALANA; COL·LEGI OFICIAL D'ENGINYERS TÈCNICS AGRÍCOLES I PERITS AGRÍCOLES DE CATALUNYA. Protecció del paisatge: Protecció dels elements vegetals en els treballs de construcció: NTJ 03E(CA). 2a ed. totalment rev. Barcelona: Fundació de l'Enginyeria Agrícola Catalana, 2005. (Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme)
  ISBN 84-95372-98-3
  FUNDACIÓ DE LA JARDINERIA I EL PAISATGE. Implantació del material vegetal: Tècniques de plantació de plantes herbàcies i crasses. NTJ 08H. Barcelona: Fundació de la Jardineria i el Paisatge, 2019. 76 p. (Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme)
  ISBN 978-84-96564-92-3
 • es  balizamiento, n m

Definición
Conjunt de dispositius, com ara balises, tanques i cintes, col·locats en el contorn d'una obra, d'una zona de manteniment o d'una zona de diana, per a orientar el moviment dels usuaris, dels treballadors i dels vehicles, evitar i senyalitzar zones de perill i garantir-ne la seguretat.
abast d'un aspersor abast d'un aspersor

 • ca  abast d'un aspersor, n m ( NTJ 01I:2002(CA) )
  COL·LEGI OFICIAL D'ENGINYERS TÈCNICS AGRÍCOLES I PERITS AGRÍCOLES DE CATALUNYA. Disseny i projecte dels espais verds: Recomanacions de projecte d'infraestructures de reg: NTJ 01I. Barcelona: Col·legi Oficial d'Enginyers Tècnics Agrícoles i Perits Agrícoles de Catalunya, 2002. (Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme)
  ISBN 84-95372-75-4
 • ca  abast d'un difusor, n m sin. compl. ( NTJ 01I:2002(CA) )
  COL·LEGI OFICIAL D'ENGINYERS TÈCNICS AGRÍCOLES I PERITS AGRÍCOLES DE CATALUNYA. Disseny i projecte dels espais verds: Recomanacions de projecte d'infraestructures de reg: NTJ 01I. Barcelona: Col·legi Oficial d'Enginyers Tècnics Agrícoles i Perits Agrícoles de Catalunya, 2002. (Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme)
  ISBN 84-95372-75-4

Definición
Distància màxima, mesurada durant el funcionament normal, entre l'eix vertical del dispositiu i el punt on la pluviometria supera 0,25 mm/h per a un dispositiu de cabal superior a 75 l/h, i 0,13 mm/h per a un dispositiu de cabal inferior o igual a 75 l/h (s'exclouen els punts corresponents als límits d'un sector circular).
abast d'un difusor abast d'un difusor

 • ca  abast d'un aspersor, n m ( NTJ 01I:2002(CA) )
  COL·LEGI OFICIAL D'ENGINYERS TÈCNICS AGRÍCOLES I PERITS AGRÍCOLES DE CATALUNYA. Disseny i projecte dels espais verds: Recomanacions de projecte d'infraestructures de reg: NTJ 01I. Barcelona: Col·legi Oficial d'Enginyers Tècnics Agrícoles i Perits Agrícoles de Catalunya, 2002. (Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme)
  ISBN 84-95372-75-4
 • ca  abast d'un difusor, n m sin. compl. ( NTJ 01I:2002(CA) )
  COL·LEGI OFICIAL D'ENGINYERS TÈCNICS AGRÍCOLES I PERITS AGRÍCOLES DE CATALUNYA. Disseny i projecte dels espais verds: Recomanacions de projecte d'infraestructures de reg: NTJ 01I. Barcelona: Col·legi Oficial d'Enginyers Tècnics Agrícoles i Perits Agrícoles de Catalunya, 2002. (Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme)
  ISBN 84-95372-75-4

Definición
Distància màxima, mesurada durant el funcionament normal, entre l'eix vertical del dispositiu i el punt on la pluviometria supera 0,25 mm/h per a un dispositiu de cabal superior a 75 l/h, i 0,13 mm/h per a un dispositiu de cabal inferior o igual a 75 l/h (s'exclouen els punts corresponents als límits d'un sector circular).
abast del projecte abast del projecte

 • ca  abast del projecte, n m ( NTJ 01J:2013(CA) )
  FUNDACIÓ DE LA JARDINERIA I EL PAISATGE. Disseny i projecte dels espais verds: Redacció de projectes de jardineria i paisatgisme: NTJ 01J. Barcelona: Fundació de la Jardineria i el Paisatge, 2013. (Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme)
  ISBN 978-84-96564-29-9

Definición
Conjunt de documents, serveis i resultats que constitueixen un projecte. Generalment, l'abast del projecte es defineix a l'inici d'aquest i es fa més explícit i detallat a mesura que el projectista té coneixement del projecte i del que s'ha d'entregar al promotor.
 • ca  abeurada, n f ( NTJ 14L:2001(CA) )
  COL·LEGI OFICIAL D'ENGINYERS TÈCNICS AGRÍCOLES I PERITS AGRÍCOLES DE CATALUNYA. Manteniment i conservació dels espais verds: Manteniment de l'obra civil: Elements d'urbanització: NTJ 14L. Barcelona: Col·legi Oficial d'Enginyers Tècnics Agrícoles i Perits Agrícoles de Catalunya, 2001. (Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme)
  ISBN 84-95372-65-7

Definición
Acció d'omplir els junts de peces de ceràmica, pedra, pedra artificial, etc., amb una pasta molt líquida de conglomerant i aigua.
abocador controlat abocador controlat

 • ca  dipòsit controlat, n m
 • ca  abocador controlat, n m sin. compl.
 • es  vertedero controlado, n m

Definición
Instal·lació d'abocament de residus no valoritzables en superfície o sota terra realitzat de manera controlada.

Nota

 • Es caracteritza per tenir fixades les entrades que pot admetre i per permetre dur-ne el registre ja que evita l'entrada
  d'aigües pluvials i permet recollir els lixiviats i controlar els gasos que s'hi formen. Periòdicament, els residus que s'hi
  aboquen es cobreixen, normalment amb terra, i després es compacten.
 • ca  absorbent, adj ( NTJ 01P:2001(CA) )
  COL·LEGI OFICIAL D'ENGINYERS TÈCNICS AGRÍCOLES I PERITS AGRÍCOLES DE CATALUNYA. Disseny i projecte dels espais verds: Pantalles vegetals: Recomanacions per al seu ús com a barreres acústiques i visuals: NTJ 01P. Barcelona: Col·legi Oficial d'Enginyers Tècnics Agrícoles i Perits Agrícoles de Catalunya, 2001. (Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme)
  ISBN 84-95372-63-0

Definición
Dit del material que redueix la reflexió de les ones sonores incidents, per absorció de l'energia acústica.
absorbidor d'energia absorbidor d'energia

 • ca  absorbidor d'energia, n m ( NTJ 16A:2008(CA); NTJ 16A:2013(CA) )
  FUNDACIÓ DE L'ENGINYERIA AGRÍCOLA CATALANA; COL·LEGI OFICIAL D'ENGINYERS TÈCNICS AGRÍCOLES I PERITS AGRÍCOLES DE CATALUNYA. Seguretat i salut als espais verds: Prevenció de riscos laborals en jardineria i paisatgisme: Aspectes generals: NTJ 16A. Barcelona: Fundació de l'Enginyeria Agrícola Catalana, 2008. (Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme)
  ISBN 978-84-96564-08-4
  FUNDACIÓ DE LA JARDINERIA I EL PAISATGE. Seguretat i salut als espais verds: Prevenció de riscos laborals en jardineria i paisatgisme: Aspectes generals: NTJ 16A. Addenda 2013. Barcelona: Fundació de la Jardineria i el Paisatge, 2013. (Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme)
  ISBN 978-84-96564-08-4

Definición
Component d'un sistema anticaigudes dissenyat per a absorbir l'energia cinètica generada durant una caiguda des d'una certa altura.
absorció acústica absorció acústica

 • ca  absorció acústica, n f ( NTJ 01P:2001(CA) )
  COL·LEGI OFICIAL D'ENGINYERS TÈCNICS AGRÍCOLES I PERITS AGRÍCOLES DE CATALUNYA. Disseny i projecte dels espais verds: Pantalles vegetals: Recomanacions per al seu ús com a barreres acústiques i visuals: NTJ 01P. Barcelona: Col·legi Oficial d'Enginyers Tècnics Agrícoles i Perits Agrícoles de Catalunya, 2001. (Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme)
  ISBN 84-95372-63-0

Definición
Decrement de l'energia d'un camp acústic que s'esdevé quan les ones sonores passen a través d'un medi determinat o quan xoquen amb les superfícies límit d'un recinte o d'un obstacle, originat per transformació d'aquesta energia en calor, per relaxació, per deformació o per una altra alteració física de les partícules o molècules que conformen el material absorbent.
 • ca  acaule, adj ( NTJ 07S:2016(CA) )
  Cactus i altres plantes crasses.
 • ca  acaulescent, adj ( NTJ 07S:2016(CA) )
  Cactus i altres plantes crasses.
 • es  acaule, adj
 • es  acaulescente, adj

Definición
Que no té tija o que té una tija tan curta que sembla inexistent.