Back to top

Glossari de jardineria i paisatgisme

Presentación
  • ca  aglutinant, n m ( NTJ 08H:2013(CA); NTJ 12S-1:1999(CA) )
    FUNDACIÓ DE LA JARDINERIA I EL PAISATGE. Implantació del material vegetal: Hidrosembres: NTJ 08H. Barcelona: Fundació de la Jardineria i el Paisatge, 2013. (Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme)
    ISBN 978-84-96564-34-3
    COL·LEGI OFICIAL D'ENGINYERS TÈCNICS AGRÍCOLES I PERITS AGRÍCOLES DE CATALUNYA. Restauració del paisatge: Obres de bioenginyeria: Tècniques de recobriment de talussos: NTJ 12S part 1. Barcelona: Col·legi Oficial d'Enginyers Tècnics Agrícoles i Perits Agrícoles de Catalunya, 1999. (Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme)
    ISBN 84-95372-54-1

Definición
Substància d'origen natural o artificial que s'aplica a un terreny, mitjançant una solució aquosa que forma enllaços col·loidals de naturalesa orgànica, per tal de reduir l'erosió per aglomeració física o concatenació química de les partícules del sòl i de fixar els materials aportats en hidrosembres i tècniques afins.