Back to top

Glossari de jardineria i paisatgisme

Presentación
  • ca  mantellina, n f ( NTJ 14B:1998(CA); NTJ 14B:2013(CA) )
    COL·LEGI OFICIAL D'ENGINYERS TÈCNICS AGRÍCOLES I PERITS AGRÍCOLES DE CATALUNYA. Manteniment i conservació dels espais verds: Manteniment de palmeres: NTJ 14B. Barcelona: Col·legi Oficial d'Enginyers Tècnics Agrícoles i Perits Agrícoles de Catalunya, 1998. (Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme)
    ISBN 84-600-8495-7
    COL·LEGI OFICIAL D'ENGINYERS TÈCNICS AGRÍCOLES I PERITS AGRÍCOLES DE CATALUNYA. Manteniment i conservació dels espais verds: Manteniment de palmeres: NTJ 14B. 2a ed. rev. i act. Barcelona: Col·legi Oficial d'Enginyers Tècnics Agrícoles i Perits Agrícoles de Catalunya, 2013. (Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme)
    ISBN 978-84-96564-36-7

Definición
Teixit filamentós, fibrós i flexible, en forma de xarxa, sedàs o xarpellera, que es forma al voltant de l'estípit d'algunes palmeres entrellaçant les tabales.