Back to top
Vuelva a la lista de diccionarios online

tamís - Glossari de jardineria i paisatgisme

Presentación
  • ca  tamís, n m ( NTJ 09S:1998(CA) )
    COL·LEGI OFICIAL D'ENGINYERS TÈCNICS AGRÍCOLES I PERITS AGRÍCOLES DE CATALUNYA. Elements constructius i d'urbanització: Sorreres en àrees de jocs infantils: NTJ 09S. Barcelona: Col·legi Oficial d'Enginyers Tècnics Agrícoles i Perits Agrícoles de Catalunya, 1998. (Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme)
    ISBN 84-600-8495-7

Definición
Dispositiu destinat a realitzar el tamisatge i que està compost d'un mitjà tamisador (tela metàl·lica, xapa perforada o làmina electrosoldada) i un bastidor.