Back to top
Vuelva a la lista de diccionarios online

tamisatge - Glossari de jardineria i paisatgisme

Presentación
  • ca  tamisatge, n m ( NTJ 09S:1998(CA) )
    COL·LEGI OFICIAL D'ENGINYERS TÈCNICS AGRÍCOLES I PERITS AGRÍCOLES DE CATALUNYA. Elements constructius i d'urbanització: Sorreres en àrees de jocs infantils: NTJ 09S. Barcelona: Col·legi Oficial d'Enginyers Tècnics Agrícoles i Perits Agrícoles de Catalunya, 1998. (Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme)
    ISBN 84-600-8495-7

Definición
Operació de separació d'un conjunt de partícules segons el seu gruix, utilitzant un o diversos tamisos.