Back to top
Vuelva a la lista de diccionarios online

accident - Glossari de jardineria i paisatgisme

Presentación
  • ca  accident, n m ( NTJ 15R-1:2015(CA) )
    FUNDACIÓ DE LA JARDINERIA I EL PAISATGE. Gestió dels espais verds: Gestió del risc de l'arbrat urbà. NTJ 15R Part 1. Barcelona: Fundació de la Jardineria i el Paisatge, 2015. (Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme)

Definición
Succés no desitjat que afecta un arbre i que origina danys a persones o a béns.