Back to top

Terminologia del càncer

Presentación
 • ca  angioma, n m
 • ca  angioneoplàsia, n f sin. compl.
 • es  angioma, n m
 • fr  angiome, n m
 • en  angioma, n

Definición
Tumoració vascular de tipus congènit o esporàdic, causada per una manca d'evolució del sistema circulatori perifèric embrionari, formada per un conglomerat de vasos capil·lars sanguinis o limfàtics.
 • ca  angioma, n m
 • ca  angioneoplàsia, n f sin. compl.
 • es  angioma, n m
 • fr  angiome, n m
 • en  angioma, n

Definición
Tumoració vascular de tipus congènit o esporàdic, causada per una manca d'evolució del sistema circulatori perifèric embrionari, formada per un conglomerat de vasos capil·lars sanguinis o limfàtics.
 • ca  angiosarcoma, n m
 • es  angiosarcoma, n m
 • fr  angiosarcome, n m
 • en  angiosarcoma, n

Definición
Sarcoma degut a una proliferació anòmala de vasos sanguinis i de cèl·lules del teixit que els envolta.

Nota

 • Els diferents graus de malignitat de l'angiosarcoma són determinats pel grau d'atípia cel·lular, el grau de diferenciació vascular, la presència de necrosi i l'índex mitòtic.
 • ca  anorèxia, n f
 • es  anorexia, n f
 • fr  anorexie, n f
 • en  anorexia, n

Definición
Manca o disminució de les ganes de menjar.

Nota

 • L'anorèxia acompanya sovint diverses malalties digestives (hepatitis, càncer d'estómac, etc.) i extradigestives (insuficiència cardíaca congestiva, urèmia, insuficiència respiratòria, malaltia d'Addison, panhipopituïtarisme, infeccions agudes i cròniques o neoplàsies). També és un símptoma de certs trastorns psíquics, com l'ansietat i la depressió.
 • ca  anticòs, n m
 • ca  Ac, n m abrev.
 • es  anticuerpo, n m
 • es  Ac, n m abrev.
 • fr  anticorps, n m
 • fr  Ac, n m abrev.
 • en  antibody, n
 • en  Ab, n abrev.

Definición
Proteïna glicosilada secretada per les cèl·lules plasmàtiques en resposta a un estímul antigènic, capaç d'unir-se de forma específica a l'antigen, amb funcions efectores de neutralització d'agents patògens, activació del complement o opsonització.

Nota

 • Els anticossos són proteïnes plasmàtiques que s'anomenen col·lectivament immunoglobulines a causa de la seva activitat immunitària. Són γ-globulines i, en menor proporció, ß-globulines.

  Cada molècula d'anticòs té una estructura única, que li permet unir-se de forma específica a l'antigen corresponent.
anticòs monoclonal anticòs monoclonal

 • ca  anticòs monoclonal, n m
 • ca  immunoglobulina monoclonal, n f sin. compl.
 • es  anticuerpo monoclonal, n m
 • fr  anticorps monoclonal, n m
 • en  monoclonal antibody, n

Definición
Anticòs produït al laboratori, habitualment mitjançant la tècnica d'hibridomes, a partir d'un únic clon de limfòcits.

Nota

 • Els anticossos monoclonals són altament específics i formen part del tractament d'alguns tipus de càncer. Es poden utilitzar de manera aïllada o per a transportar fàrmacs, toxines o materials radioactius directament a les cèl·lules tumorals.
antigen associat al tumor antigen associat al tumor

 • ca  antigen associat al tumor, n m
 • es  antígeno asociado al tumor, n m
 • es  antígeno tumoral, n m
 • fr  antigène associé à la tumeur, n m
 • fr  antigène tumoral, n m
 • en  tumor-associated antigen, n

Definición
Antigen de les cèl·lules tumorals que no es troba en les cèl·lules normals del mateix tipus o que s'hi troba en quantitats inferiors.

Nota

 • L'expressió d'un antigen associat al tumor pot ser induïda per virus oncògens. Els glicolípids GM2, GD2 i GD3, per exemple, són antígens associats al tumor.
 • ca  antigen cancerigen 15.3, n m
 • ca  antigen CA 15.3, n m sin. compl.
 • ca  CA 15.3, n m sigla
 • es  antigeno cancerígeno 15.3, n m
 • fr  antigène CA 15.3, n m
 • en  carcinogen antigen 15.3, n

Definición
Antigen associat al tumor que s'utilitza com a marcador del càncer de mama, interessant en la detecció precoç de la recidiva preclínica o la malaltia metastàtica.
 • ca  antigen cancerigen 19.9, n m
 • ca  antigen CA 19.9, n m sin. compl.
 • ca  CA 19.9, n m sigla
 • es  antígeno cancerígeno 19.9, n m
 • fr  antigène CA 19.9, n m
 • en  cancer antigen 19.9, n

Definición
Antigen associat al tumor, sintetitzat per les cèl·lules ductals pancreàtiques i biliars i pels epitelis de l'estómac, còlon, endometri i glàndules salivals, que s'utilitza com a marcador tumoral en el càncer de pàncrees per al seguiment durant el tractament o després.

Nota

 • L'antigen CA 19.9 no és prou sensible i específic com a marcador tumoral, atès que també es detecta en gran quantitat en altres afeccions, com la icterícia obstructiva benigna o la colangitis.
 • ca  antigen cancerigen 125, n m
 • ca  antigen CA 125, n m sin. compl.
 • ca  CA 125, n m sigla
 • es  antígeno cancerígeno 125, n m
 • fr  antigène CA 125, n m
 • en  carcinogen antigen 125, n

Definición
Antigen associat al tumor que s'utilitza en el càncer epitelial dels ovaris per al seguiment durant el tractament o després.