Back to top
Vuelva a la lista de diccionarios online

facio ut des - Diccionari de locucions i expressions llatines de l’àmbit parlamentari

Parlament de Catalunya. Departament d’Assessorament Lingüístic

Presentación
  • la  facio ut des, loc llat
  • ca  faig perquè donis, loc
  • es  hago para que des, loc

Definición
Significat literal: Faig perquè donis.

Nota

  • Locució del dret romà emprada en els contractes innominats per a indicar que una de les parts fa una prestació o un servei per a obtenir alguna cosa de l'altra part, o intercanvi per recompensa. Es complementa semànticament amb do ut des i amb facio ut facias.
    Exemple: És possible delimitar l'àmbit d'exclusió dels convenis entre administracions públiques en funció de si la finalitat o la causa del negoci jurídic és remuneratòria (facio ut des) o d'assoliment d'un objecte comú (facio ut facias).