Back to top

Neoloteca

Presentación
habitant equivalent habitant equivalent

 • ca  habitant equivalent, n m
 • ca  HE, n m sigla
 • es  equivalente habitante, n m
 • es  habitante equivalente, n m
 • es  e-h, n m abrev.
 • fr  équivalent habitant, n m
 • fr  équivalent-habitant, n m var. ling.
 • fr  EH, n m sigla
 • fr  éq.-hab., n m abrev.
 • it  abitante equivalente, n m
 • it  a. e., n m abrev.
 • pt  equivalente de população, n m
 • pt  e. p., n m abrev.
 • en  inhabitant equivalent, n
 • en  population equivalent, n
 • en  unit per capita loading, n
 • en  PE, n sigla
 • en  inh. eq., n abrev.
 • en  p. e., n abrev.
 • de  Einwohnergleichwert, n m
 • de  Einwohnerwert, n m
 • de  EW, n m sigla

Medi ambient > Gestió ambiental

Definición
Unitat de població equivalent que correspon a la càrrega contaminant mitjana de les aigües residuals, establerta en 60 g de matèria orgànica per habitant i dia.

Nota

 • 1. El plural de habitant equivalent és habitants equivalents.
 • 2. La càrrega contaminant es mesura de manera indirecta a través de la demanda biològica d'oxigen en cinc dies (DBO5), és a dir, del volum d'oxigen que els microorganismes consumeixen durant cinc dies de biodegradació de la matèria orgànica present a l'aigua.
 • 3. Criteris aplicats pel Consell Supervisor en l'aprovació desl termes població equivalent (sigla PE) i habitant equivalent (sigla HE):

  S'aproven les denominacions semànticament relacionades població equivalent i habitant equivalent, totes dues calcs literals de l'anglès, juntament amb les sigles PE i HE, respectivament, pels motius següents:

  ·són les formes utilitzades habitualment pels especialistes i es documenten en nombrosos textos d'especialitat;

  ·són formes semànticament adequades i justificables, malgrat que impliquen una reinterpretació del significat de les denominacions angleses de partida, motivada pel canvi d'ordre dels components de les denominacions: així, mentre que les formes angleses remeten al concepte d'equivalència en població o en habitants, les catalanes remeten al volum de població o al nombre d'habitants;

  ·en altres llengües s'utilitzen designacions anàlogues;

  ·tenen el vistiplau dels especialistes del sector.

  Es descarten les formes equivalent habitant i equivalent població, malgrat que serien les traduccions que respecten l'ordre dels components de les denominacions angleses de partida, perquè no tenen ús ni el suport dels especialistes.

  Pel que fa a les formes abreujades, s'ha optat per les sigles (PE i HE) i no per les abreviatures (p. e. i h. e.), que també es documenten, per motius d'ús i de preferència dels experts.

  [Acta 613, 9 de novembre de 2016]