Back to top

Biblioteca en Línia

Referéncies bibliografiques des diccionaris, vocabularis, lexics e materiaus de divulgacion que contien terminologia en catalan.

Psicologia

"Lèxic de psicologia 1: Psicologia clínica = Psicología clínica = Clinical psychology"
COL·LEGI OFICIAL DE PSICÒLEGS DE CATALUNYA. SERVEI LINGÜÍSTIC. "Lèxic de psicologia 1: Psicologia clínica = Psicología clínica = Clinical psychology" . Full informatiu (1996), núm. 81, p. 9.

<Psicologia - Psicologia>
10
català, castellà, anglès
"Lèxic de psicologia 2: Psicologia i drogues = Psicología y drogas = Psychology and drugs"
COL·LEGI OFICIAL DE PSICÒLEGS DE CATALUNYA. SERVEI LINGÜÍSTIC. "Lèxic de psicologia 2: Psicologia i drogues = Psicología y drogas = Psychology and drugs" . Full informatiu (1996), núm. 82, p. 9.

<Psicologia - Psicologia>
8
català, castellà, anglès
"Lèxic de psicologia 3: Psicologia jurídica = Psicología jurídica = Forensic psychology"
COL·LEGI OFICIAL DE PSICÒLEGS DE CATALUNYA. SERVEI LINGÜÍSTIC. "Lèxic de psicologia 3: Psicologia jurídica = Psicología jurídica = Forensic psychology" . Full informatiu (1996), núm. 83, p. 9.

<Psicologia - Psicologia>
9
català, castellà, anglès
"Lèxic de psicologia 4: Psicologia social = Psicología social = Social psychology"
COL·LEGI OFICIAL DE PSICÒLEGS DE CATALUNYA. SERVEI LINGÜÍSTIC. "Lèxic de psicologia 4: Psicologia social = Psicología social = Social psychology" . Full informatiu (1996), núm. 85, p. 13.

<Psicologia - Psicologia>
8
català, castellà, anglès
"Lèxic de psicologia 5: Psicologia de l'educació = Psicología de la educación = Educational psychology"
COL·LEGI OFICIAL DE PSICÒLEGS DE CATALUNYA. SERVEI LINGÜÍSTIC. "Lèxic de psicologia 5: Psicologia de l'educació = Psicología de la educación = Educational psychology" . Full informatiu (1996), núm. 87, p. 11.

<Psicologia - Psicologia>
8
català, castellà, anglès
"Lèxic de psicologia 6: Psicologia de l'esport = Psicología del deporte = Sport psychology"
COL·LEGI OFICIAL DE PSICÒLEGS DE CATALUNYA. SERVEI LINGÜÍSTIC. "Lèxic de psicologia 6: Psicologia de l'esport = Psicología del deporte = Sport psychology" . Full informatiu (1996), núm. 88, p. 13.

<Psicologia - Psicologia>
9
català, castellà, anglès
Vocabulari de psicoanàlisi
CALLICÓ i CANTALEJO, Glòria. Vocabulari de psicoanàlisi . Barcelona: Promociones y Publicaciones Universitarias, 1993. 164 p.
ISBN 84-477-0077-1

<Psicologia - Psicologia>
404
català, castellà, anglès