Back to top
0 CRITERI Definició verbal amb subjecte (3): Errors freqüents 0 CRITERI Definició verbal amb subjecte (3): Errors freqüents

Font de la imatge

La informació d'aquesta fitxa és l'adaptació resumida d'un criteri elaborat pel TERMCAT.

En el camp de la denominació i els equivalents, quan es tracta de fitxes que exposen un criteri general, es recullen sovint uns quants exemples. Aquests casos s'indiquen amb la marca (EXEMPLE) al final, en uns quants casos precedits d'informació sobre el punt que exemplifiquen.

En el camp dels equivalents, quan es tracta de fitxes que posen en relació dos termes o més, s'indica al costat de cada forma, en cursiva, quina és la denominació catalana principal corresponent.

En el camp de la nota s'indica on es pot consultar la versió completa del criteri, sempre que es tracti d'un document disponible en línia.

Aquesta fitxa de criteri, juntament amb totes les altres fitxes de criteri contingudes en el Cercaterm, forma part del Diccionari de criteris terminològics. Aquest diccionari es pot consultar complet en la pàgina de diccionaris en línia del web del TERMCAT (http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/187).

  • ca  0 CRITERI Definició verbal amb subjecte (3): Errors freqüents

<Criteris metodològics > Dades terminològiques > Definició>

Definició
Alguns dels errors més o menys freqüents en el marcatge del subjecte del definit en la definició d'un verb són els casos següents:

(1) Mala delimitació del subjecte: El subjecte ha de funcionar com a subjecte tant de la definició com del verb definit.
Ex. 1: descarrilar v intr Sortir, les rodes d'un vehicle, dels carrils de la via per on circula.
--> Sortir, un vehicle, dels carrils de la via per on circula. [Es diu que descarrila un tren, i no que descarrilen les rodes d'un tren; el subjecte, doncs, ha de ser vehicle.]
Ex. 2: oscar-se v intr pron Fer-se una o més osques en el tall d'una eina.
--> Rebre, una eina, una o més osques en el seu tall. [Es diu que s'osca una eina, i no que s'osquen les osques.]

(2) Marcatge inadequat del subjecte: El marcatge del subjecte no es correspon al marcatge que s'ha decidit adoptar (en el cas del TERMCAT, el marcatge entre comes).
Ex.: itinerar v intr Desplaçar-se una exposició d'un lloc a un altre perquè pugui ser visitada en diferents punts geogràfics.
--> Desplaçar-se, una exposició, d'un lloc a un altre perquè pugui ser visitada en diferents punts geogràfics.

(3) Marcatge com a subjectes d'elements que no són subjecte: És un cas típic la definició de noms derivats de verbs. En aquests noms, el subjecte del verb primitiu no funciona com a subjecte sintàctic del nom, ja que, per definició, només els verbs tenen subjecte; per tant, no és correcte mantenir el marcatge del subjecte en el nom.
Ex.: blocatge n m Acció d'agafar la pilota procedent d'un llançament baix, un receptor,
amb el guant posat entre els genolls.
--> Acció d'un receptor d'agafar la pilota procedent d'un llançament baix amb el guant posat entre els genolls.

Nota

  • 1. Aquest criteri es complementa amb les fitxes CRITERI Definició verbal amb subjecte (1): Aparició i CRITERI Definició verbal amb subjecte (2): Marcatge i ubicació.
  • 2. Podeu consultar el document de criteri original, Definició: Presència i representació del subjecte, en l'apartat "Criteris terminològics" del web del TERMCAT (arxiu.termcat.cat/criteris/definicio-subjecte.pdf).