Back to top
0 CRITERI traducció a la vista, interpretació simultània, traducció simultània, interpretació consecutiva, interpretació d'enllaç o interpretació a cau d'orella? 0 CRITERI traducció a la vista, interpretació simultània, traducció simultània, interpretació consecutiva, interpretació d'enllaç o interpretació a cau d'orella?

Font de la imatge

La informació d'aquesta fitxa és l'adaptació resumida d'un criteri elaborat pel TERMCAT.

En el camp de la denominació i els equivalents, quan es tracta de fitxes que exposen un criteri general, es recullen sovint uns quants exemples. Aquests casos s'indiquen amb la marca (EXEMPLE) al final, en uns quants casos precedits d'informació sobre el punt que exemplifiquen.

En el camp dels equivalents, quan es tracta de fitxes que posen en relació dos termes o més, s'indica al costat de cada forma, en cursiva, quina és la denominació catalana principal corresponent.

En el camp de la nota s'indica on es pot consultar la versió completa del criteri, sempre que es tracti d'un document disponible en línia.

Aquesta fitxa de criteri, juntament amb totes les altres fitxes de criteri contingudes en el Cercaterm, forma part del Diccionari de criteris terminològics. Aquest diccionari es pot consultar complet en la pàgina de diccionaris en línia del web del TERMCAT (http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/187).

 • ca  0 CRITERI traducció a la vista, interpretació simultània, traducció simultània, interpretació consecutiva, interpretació d'enllaç o interpretació a cau d'orella?
 • es  (interpretació a cau d'orella) interpretación susurrada, n f
 • es  (interpretació consecutiva) interpretación consecutiva, n f
 • es  (interpretació consecutiva) traducción consecutiva, n f
 • es  (interpretació d'enllaç) interpretación ad hoc, n f
 • es  (interpretació d'enllaç) interpretación bilateral, n f
 • es  (interpretació d'enllaç) interpretación de enlace, n f
 • es  (interpretació simultània) interpretación simultánea, n f
 • es  (interpretació simultània) traducción simultánea, n f
 • es  (traducció a la vista) traducción a la vista, n f
 • es  (traducció a la vista) traducción a vista, n f
 • fr  (interpretació a cau d'orella) chuchotage, n m
 • fr  (interpretació a cau d'orella) interprétation chuchotée, n f
 • fr  (interpretació a cau d'orella) interprétation par chuchotage, n f
 • fr  (interpretació consecutiva) interprétation consécutive, n f
 • fr  (interpretació consecutiva) interprétation en consécutive, n f
 • fr  (interpretació consecutiva) traduction consécutive, n f
 • fr  (interpretació d'enllaç) interprétation ad hoc, n f
 • fr  (interpretació d'enllaç) interprétation de liaison, n f
 • fr  (interpretació simultània) interprétation simultanée, n f
 • fr  (interpretació simultània) traduction simultanée, n f
 • fr  (traducció a la vista) traduction à vue, n f
 • en  (interpretació a cau d'orella) chuchotage, n
 • en  (interpretació a cau d'orella) elbow interpretation, n
 • en  (interpretació a cau d'orella) whispered interpretation, n
 • en  (interpretació a cau d'orella) whispered interpreting, n
 • en  (interpretació consecutiva) consecutive interpretation, n
 • en  (interpretació consecutiva) consecutive interpreting, n
 • en  (interpretació consecutiva) consecutive translation, n
 • en  (interpretació d'enllaç) ad hoc interpreting, n
 • en  (interpretació d'enllaç) liaison interpretation, n
 • en  (interpretació d'enllaç) liaison interpreting, n
 • en  (interpretació simultània) simultaneous interpretation, n
 • en  (interpretació simultània) simultaneous interpreting, n
 • en  (interpretació simultània) simultaneous translation, n
 • en  (traducció a la vista) sight translation, n

<Llengua. Literatura>

Definició
Tant traducció a la vista, com interpretació simultània i traducció simultània, com interpretació consecutiva, com interpretació d'enllaç i com interpretació a cau d'orella (tot, noms femenins) es consideren formes adequades, encara que tenen significats diferents:

- La traducció a la vista (forma normalitzada pel Consell Supervisor del TERMCAT) és un tipus de traducció en què el traductor fa una traducció oral a la llengua d'arribada d'un text expressat per escrit en la llengua de partida, generalment sense temps de preparació prèvia.
. Els equivalents castellans són traducción a la vista i traducción a vista; el francès, traduction à vue, i l'anglès, sight translation.

- La interpretació simultània, o el sinònim complementari traducció simultània (totes dues formes també normalitzades pel Consell Supervisor), és un tipus d'interpretació en què l'intèrpret va traduint el discurs a mesura que l'orador el pronuncia, generalment amb l'ajuda de mitjans tècnics específics d'audiovisió.
. Els equivalents castellans són interpretación simultánea i traducción simultánea; els francesos, interprétation simultanée i traduction simultanée, i els anglesos, simultaneous interpretation, simultaneous interpreting i simultaneous translation.

- La interpretació consecutiva (forma també normalitzada pel Consell Supervisor) és un tipus d'interpretació en què l'intèrpret, situat al costat de l'orador, tradueix el seu discurs davant del públic a continuació de cada fragment discursiu, a partir de les notes que ha anat prenent.
. Els equivalents castellans són interpretación consecutiva i traducción consecutiva; els francesos, interprétation consécutive, interprétation en consécutive i traduction consécutive, i els anglesos, consecutive interpretation, consecutive interpreting i consecutive translation.

- La interpretació d'enllaç (forma també normalitzada pel Consell Supervisor) és un tipus d'interpretació en què l'intèrpret fa possible el diàleg entre dues o més persones que parlen dues llengües diferents traduint les intervencions de cadascuna.
. Els equivalents castellans són interpretación ad hoc, interpretación bilateral i interpretación de enlace; els francesos, interprétation ad hoc i interprétation de liaison, i els anglesos, ad hoc interpreting, liaison interpretation i liaison interpreting.

Finalment, la interpretació a cau d'orella (forma també normalitzada pel Consell Supervisor) és un tipus específic d'interpretació simultània en què l'intèrpret, situat al costat dels destinataris, tradueix el discurs de l'orador en veu baixa.
. La denominació interpretació a cau d'orella té una motivació similar al manlleu del francès chuchotage (de chuchoter, 'xiuxiuejar'), que és com se sol anomenar
. L'equivalent castellà és interpretación susurrada; els francesos, chuchotage i interprétation chuchotée, i els anglesos, chuchotage, elbow interpretation, whispered interpretation i whispered interpreting.

Nota

 • 1. Aquest criteri es complementa amb la fitxa CRITERI traducció o interpretació?
 • 2. Podeu consultar les fitxes completes de tots aquestes termes al Cercaterm i la Neoloteca, i també el document de criteri original, Nous mots per a interpretar, en l'apartat "La finestra neològica" del web del TERMCAT (www.termcat.cat/ca/Comentaris_Terminologics/Finestra_Neologica/148/).