Back to top
bibliometria alternativa bibliometria alternativa

Font de la imatge

La informació d'aquesta fitxa procedeix de la Neoloteca, el diccionari en línia de termes normalitzats pel Consell Supervisor del TERMCAT.

Els termes normalitzats han estat objecte d'un estudi exhaustiu que en garanteix l'adequació terminològica i s'han sotmès a l'aprovació del Consell Supervisor, un òrgan permanent i col·legiat amb representants de l'Institut d'Estudis Catalans i el TERMCAT, i especialistes dels diversos àmbits del coneixement.

 • ca  bibliometria alternativa, n f
 • es  altmetría, n f
 • es  altmétrica, n f
 • es  bibliometría alternativa, n f
 • es  métrica alternativa, n f
 • fr  altmétrie, n f
 • fr  bibliométrie alternative, n f
 • pt  altmetria, n f
 • en  alternative bibliometrics, n
 • en  alternative metrics, n
 • en  altmetrics, n
 • en  alt-metrics, n var. ling.
 • de  Altmetrik, n f

<Biblioteconomia. Documentació>

Definició
Aplicació de la bibliometria que pren com a elements de mesura de l'impacte dels textos el nombre d'interaccions que generen en línia.

Nota

 • 1. Per exemple, la bibliometria alternativa té en compte com a interaccions en línia les visualitzacions en HTML; les descàrregues en PDF; els comentaris a revistes, blogs científics, wikis, Twitter, Facebook i altres mitjans socials; l'emmagatzematge en determinats marcadors socials (Mendeley, CiteULike, etc.); les citacions en la bibliografia acadèmica rastrejada per determinats serveis d'informació científica (per exemple, per Web of Science, Scopus o CrossRef), i les mencions i recomanacions. Es preveu que en un futur se n'incorporin de noves, com ara la presència a YouTube, ResearchGate o Academia. Cada tipus d'interacció és un indicador bibliomètric alternatiu.
 • 2. En la bibliometria alternativa s'utilitza un sistema de càlcul complementari al de la bibliometria estàndard, basat en índexs de citacions, per a establir l'impacte d'un text.
 • Criteris aplicats pel Consell Supervisor en l'aprovació dels termes bibliometria alternativa, bibliometria i bibliomètric -a:

  Resolució del Consell Supervisor

  S'aprova la forma bibliometria alternativa, juntament amb la denominació de base relacionada bibliometria i l'adjectiu derivat corresponent bibliomètric -a.


  Criteris aplicats

  Pel que fa a la denominació de base bibliometria:

  ·És una forma lingüísticament adequada, construïda mitjançant la forma prefixada d'origen grec biblio-, que significa 'llibre', i la forma sufixada també d'origen grec
  -metria, que significa 'mesura'.

  ·Descriu amb precisió el concepte.

  ·És anàloga formalment a altres denominacions consolidades en català, com ara aerometria, antropometria, biometria, psicometria, termometria, etc., que també designen disciplines o tècniques relacionades amb la mesura.

  ·Ja es documenta en textos catalans, tant especialitzats com en obres lexicogràfiques considerades de referència.

  ·Els especialistes confirmen que és una forma utilitzada i àmpliament coneguda en l'àmbit de la documentació.

  ·En altres llengües s'utilitza la designació anàloga.

  Quant a la forma bibliometria alternativa:

  ·És una alternativa catalana al manlleu anglès altmetrics, mot construït a partir dels formants alt- (reducció de l'adjectiu alternative 'alternatiu') i -metrics, variant de
  -metry, que es refereix a la disciplina de la mesura aplicada a un camp d'estudi específic.

  ·És una forma lingüísticament adequada i motivada des del punt de vista semàntic, ja que fa referència a un mètode bibliomètric alternatiu, en què es mesuren indicadors no tinguts en compte en la bibliometria tradicional.

  ·Ja es documenta en textos especialitzats referida exactament a aquest concepte.

  ·Els especialistes hi donen el vistiplau i confirmen que, malgrat que formalment s'allunya de la denominació anglesa d'origen, és una designació precisa.

  ·En altres llengües també es documenta la forma anàloga.

  L'adjectiu bibliomètric -a, finalment,

  ·És un derivat ben construït de bibliometria, paral·lel a mètric -a i a altres adjectius derivats de substantius en -metria (per exemple, aeromètric -a, antropomètric -a, biomètric -a, psicomètric -a o termomètric -a).


  Formes desestimades

  Es descarta el manlleu altmetrics perquè es considera innecessari.

  Com a alternatives a altmetrics també s'han descartat les formes següents:

  -altmetria: És un calc de l'anglès lingüísticament dubtós o de formació anòmala, tenint en compte que -metria s'adjunta habitualment a formes prefixades d'origen llatí o grec (anemometria, hidrometria, planimetria, etc.) o creades a la manera culta (absorciometria, econometria, etc.), i alt-, en canvi, no és cap formant, sinó un segment truncat de l'adjectiu alternatiu -iva; d'altra banda, alt- podria generar una certa confusió, perquè també podria associar-se a l'adjectiu alt -a.

  -altermetria: Encara que podria resultar una denominació més precisa que altmetria (perquè alter- remet més clarament a alternatiu), des del punt de vista formal té els mateixos inconvenients que aquesta forma.

  -alternativometria: És una forma creada a la manera culta, a partir de l'adjectiu alternatiu -iva. No té ús i els especialistes l'han descartada com a possible denominació.

  -metria alternativa: És una solució lingüísticament poc adequada, perquè -metria funciona en català com a forma sufixada, no com a substantiu.

  -mètrica alternativa: Comportaria un extensió del significat del substantiu mètrica, que en català, segons el diccionari normatiu, només té el sentit de 'tècnica de la versificació' i, en matemàtiques, de 'distància'. Els especialistes, de tota manera, s'han mostrat més partidaris de bibliometria alternativa, que consideren que és una forma més precisa. Comenten, a més, que mètrica sol associar-se en tot cas, per influència de l'anglès, al concepte d'indicador bibliomètric, més que no pas a la idea de mètode o disciplina de mesura (en anglès, el substantiu metric és un estàndard de mesura, i metrics, en plural, el conjunt de dades que mesuren uns resultats).

  -altmètrica i altermètrica: presenten els mateixos inconvenients que altmetria i altermetria pel que fa als segments alt- i alter-, respectivament, i els mateixos que mètrica alternativa pel que fa al nucli mètrica.

  [Acta 648, 20 de març de 2019]