Back to top
Font de la imatge

La informació d'aquesta fitxa procedeix de la Neoloteca, el diccionari en línia de termes normalitzats pel Consell Supervisor del TERMCAT.

Els termes normalitzats han estat objecte d'un estudi exhaustiu que en garanteix l'adequació terminològica i s'han sotmès a l'aprovació del Consell Supervisor, un òrgan permanent i col·legiat amb representants de l'Institut d'Estudis Catalans i el TERMCAT, i especialistes dels diversos àmbits del coneixement.

 • ca  oclusor, n m
 • es  oclusor, n m
 • en  occluder, n
 • en  occlusor, n

<Audiovisuals > Imatge. So > Multimèdia > Videojocs>

Definició
Element gràfic que, en la tècnica d'oclusió ambiental, condiciona el grau d'exposició a la llum ambiental d'un punt determinat de l'escena.

Nota

 • Criteris aplicats pel Consell Supervisor en l'aprovació dels termes oclusió ambiental (sigla: OA) i oclusor:

  Resolució del Consell Supervisor

  S'aprova la forma oclusió ambiental juntament amb la sigla OA i amb la denominació semànticament relacionada oclusor.


  Criteris aplicats

  Pel que fa a la forma oclusió ambiental (calc de l'anglès ambient occlusion):

  ·És una denominació lingüísticament adequada i motivada des del punt de vista semàntic, explicable perquè en aquesta tècnica es calcula la quantitat de llum que arriba a cada punt de l'escena tenint en compte les oclusions de l'ambient, és a dir, el tancament a la llum que uns objectes provoquen sobre els altres (oclusió és, segons els diccionaris generals, el tancament de les vores d'una obertura natural, però també, per extensió lògica, l'obstrucció d'aquesta obertura: oclusió labial, oclusió palpebral, però també oclusió arterial o oclusió intestinal).

  ·És la forma utilitzada normalment en l'àmbit i es documenta en nombrosos textos especialitzats.

  ·Els especialistes hi donen el vistiplau.

  ·En altres llengües es documenta la denominació anàloga.

  Quant a la sigla OA:

  ·És la sigla corresponent a la denominació catalana.

  ·Ja es documenta en alguns textos especialitzats, encara que la sigla anglesa és més usual.

  ·En altres llengües romàniques també té ús.

  Finalment, la forma semànticament relacionada oclusor:

  ·És una forma lingüísticament adequada en català: es tracta d'un cultisme del llatí, potser vehiculat a través de l'anglès.

  ·És formalment anàleg a altres cultismes de la llengua, com ara abrasor, ascensor, compressor, transmissor, etc.

  ·És una forma ja documentada en català, tant en textos especialitzats d'aquest sector com d'altres àmbits, especialment de l'àmbit mèdic, amb un sentit anàleg.

  ·Té el vistiplau dels especialistes.


  Formes desestimades

  Es descarten les formes obstrucció ambiental i ocultació ambiental, i igualment els termes relacionats obstructor i ocultador, perquè no tenen ús.

  Entre oclusió ambiental i oclusió ambient (aquesta última forma també es documenta), s'opta per oclusió ambiental perquè és una forma molt més utilitzada. Des del punt de vista lingüístic també sembla preferible ambiental, perquè ambient és un adjectiu que s'aplica a un "fluid que circumda", segons el diccionari normatiu, mentre que ambiental és una forma més genèrica, que significa, simplement, "Relatiu o pertanyent a l'ambient". Igualment, ambiental és també l'adjectiu utilitzat en formes del mateix àmbit com ara llum ambiental.

  [Acta 648, 20 de març de 2019]