Back to top
Font de la imatge

La informació d'aquesta fitxa procedeix de la norma UNE 19601:2017 Sistemes de gestió del compliment normatiu (compliance) penal. Requisits amb guia d'ús.

Aquesta norma ha estat elaborada pel comitè tècnic CTN 307 Gestió de Riscos, la Secretaria del qual és a càrrec d'UNE. El TERMCAT n'ha fet la versió catalana en compliment de l'acord subscrit amb l'Associació Espanyola de Normalització (UNE) per a la traducció al català de les normes UNE, amb l'assessorament d'especialistes de l'Escola Superior de Comerç Internacional de la Universitat Pompeu Fabra (ESCI-UPF).

La negreta de determinats termes en l'interior de definicions i notes indica que la consulta d'aquests termes en la seva fitxa pròpia permet completar o ampliar el significat de la definició o la nota en què apareixen.

  • ca  risc penal, n m
  • es  riesgo penal, n m
  • en  criminal risk, n

<Compliment normatiu penal>

Definició
Risc relacionat amb el desenvolupament de conductes que podrien ser constitutives de delicte, segons el règim de responsabilitat penal de les persones jurídiques establert en el Codi penal espanyol o, en el cas d'entitats que no tenen personalitat jurídica, segons el règim de conseqüències accessòries establert en el mateix text legal.

Nota

  • 1. Per a aquelles organitzacions que ho hagin decidit d'aquesta manera, el risc també podrà incloure altres conductes que no suposin la responsabilitat penal de les persones jurídiques ni la imposició de conseqüències accessòries.
  • 2. En el supòsit d'aplicació d'aquesta norma UNE a organitzacions estrangeres o espanyoles amb activitat a l'estranger, el risc fa referència al desenvolupament de conductes que siguin constitutives de delicte, segons el règim de responsabilitat penal de les persones jurídiques establert en la legislació local en què opera.