Contractacion

Perfil deth contractador

Eth TERMCAT hè public eth sòn perfil de contractador, cossent damb çò qu'establís er article 42 dera Lei 30/2007, de contractes deth sector public, damb era finalitat d'assegurar era transparéncia e er accès ara sua activitat contractuau:

Perfil deth contractador

Licitacions

Veigatz eth perfil deth TERMCAT ena pagina de contractacion publica dera Generalitat de Catalonha.

Registre públic de contractes

Registre public de contractes dera Generalitat de Catalonha.