Back to top
 • ca  unitat d'adaptació curricular, n f
 • ca  UAC, n f sigla
 • es  unidad de adaptación curricular
 • es  UAC sigla

Establiments i recursos

Definició
Dispositiu organitzatiu i didàctic, ubicat habitualment en una aula, per a atendre la diversitat de necessitats educatives de l'alumnat d'educació secundària obligatòria, preferentment si requereix estratègies metodològiques i organitzatives prou diferenciades de les de l'aula ordinària.
 • ca  unitat convivencial d'acció educativa, n f
 • ca  UCAE, n f sigla
 • es  unidad convivencial de acción educativa
 • es  UCAE sigla

Persones > Agents

Definició
Unitat de convivència amb titulació, formació específica i experiència per a dur a terme un acolliment familiar especialitzat.
UDEPMI UDEPMI

Establiments i recursos

 • ca  unitat de detecció i prevenció del maltractament infantil, n f
 • ca  UDEPMI, n f sigla
 • es  unidad de detección y prevención del maltrato infantil
 • es  UDEPMI sigla

Establiments i recursos

Definició
Servei que coordina i centralitza les demandes d'atenció immediata a infants i adolescents en situació de risc per tal de garantir una valoració, un diagnòstic o una intervenció urgent segons cada cas en coordinació amb els recursos del territori.
 • ca  unitat d'escolarització compartida, n f
 • ca  UEC, n f sigla
 • es  unidad de escolarización compartida
 • es  UEC sigla

Serveis i prestacions

Definició
Unitat externa als centres educatius creada per a garantir l'atenció educativa a l'alumnat d'educació secundària obligatòria amb necessitats educatives especials derivades de la inadaptació al medi escolar.
unitat convivencial unitat convivencial

Persones > Destinataris

 • ca  unitat de convivència, n f
 • ca  unitat convivencial, n f sin. compl.
 • es  unidad convivencial
 • es  unidad de convivencia

Persones > Destinataris

Definició
Conjunt de persones que viuen juntes.
unitat convivencial d'acció educativa unitat convivencial d'acció educativa

Persones > Agents

 • ca  unitat convivencial d'acció educativa, n f
 • ca  UCAE, n f sigla
 • es  unidad convivencial de acción educativa
 • es  UCAE sigla

Persones > Agents

Definició
Unitat de convivència amb titulació, formació específica i experiència per a dur a terme un acolliment familiar especialitzat.
unitat d'adaptació curricular unitat d'adaptació curricular

Establiments i recursos

 • ca  unitat d'adaptació curricular, n f
 • ca  UAC, n f sigla
 • es  unidad de adaptación curricular
 • es  UAC sigla

Establiments i recursos

Definició
Dispositiu organitzatiu i didàctic, ubicat habitualment en una aula, per a atendre la diversitat de necessitats educatives de l'alumnat d'educació secundària obligatòria, preferentment si requereix estratègies metodològiques i organitzatives prou diferenciades de les de l'aula ordinària.
unitat d'escolarització compartida unitat d'escolarització compartida

Serveis i prestacions

 • ca  unitat d'escolarització compartida, n f
 • ca  UEC, n f sigla
 • es  unidad de escolarización compartida
 • es  UEC sigla

Serveis i prestacions

Definició
Unitat externa als centres educatius creada per a garantir l'atenció educativa a l'alumnat d'educació secundària obligatòria amb necessitats educatives especials derivades de la inadaptació al medi escolar.
unitat de convalescència unitat de convalescència

Establiments i recursos

 • ca  unitat de convalescència, n f
 • es  unidad de convalecencia
 • es  unidad de media estancia
 • es  unidad de rehabilitación

Establiments i recursos

Definició
Servei dins d'un centre sociosanitari que atén temporalment persones que han patit un procés agut de malaltia amb pèrdua d'autonomia personal potencialment recuperable i que necessiten un període de recuperació o de rehabilitació.
unitat de convivència unitat de convivència

Persones > Destinataris

 • ca  unitat de convivència, n f
 • ca  unitat convivencial, n f sin. compl.
 • es  unidad convivencial
 • es  unidad de convivencia

Persones > Destinataris

Definició
Conjunt de persones que viuen juntes.