Back to top
 • ca  altura tonal, n f
 • ca  tonia, n f
 • es  altura tonal
 • es  tonía
 • fr  hauteur tonale
 • fr  tonie
 • en  pitch

Definició
Percepció subjectiva del to d'un so.

Nota

 • En música, l'altura tonal és assimilable a la nota musical.
 • ca  amígdala, n f
 • ca  tonsil·la, n f sin. compl.
 • es  amígdala
 • es  tonsila
 • en  amygdala
 • en  tonsil
 • en  tonsilla

Definició
Òrgan constituït per l'acumulació de teixit limfàtic submucós en diferents parts del tub digestiu, especialment a la faringe.
amígdala accessòria amígdala accessòria

 • ca  amígdala lingual, n f
 • ca  amígdala accessòria, n f sin. compl.
 • es  amígdala accesoria
 • es  amígdala lingual
 • en  accessory tonsil
 • en  lingual tonsil
 • TA  tonsilla lingualis

Definició
Amígdala situada a l'arrel de la llengua.
amígdala de Luschka amígdala de Luschka

 • ca  amígdala faríngia, n f
 • ca  adenoides, n f pl sin. compl.
 • ca  amígdala de Luschka, n f sin. compl.
 • es  adenoides
 • es  amígdala de Luschka
 • es  amígdala faríngea
 • en  adenoids
 • en  Luschka's tonsil
 • en  pharyngeal tonsil
 • TA  tonsilla adenoidea
 • TA  tonsilla pharyngealis

Definició
Amígdala situada a la volta i a la paret posterior de la rinofaringe.

Nota

 • La hipertròfia de l'amigdala farígia constitueix les vegetacions adenoides.
amígdala faríngia amígdala faríngia

 • ca  amígdala faríngia, n f
 • ca  adenoides, n f pl sin. compl.
 • ca  amígdala de Luschka, n f sin. compl.
 • es  adenoides
 • es  amígdala de Luschka
 • es  amígdala faríngea
 • en  adenoids
 • en  Luschka's tonsil
 • en  pharyngeal tonsil
 • TA  tonsilla adenoidea
 • TA  tonsilla pharyngealis

Definició
Amígdala situada a la volta i a la paret posterior de la rinofaringe.

Nota

 • La hipertròfia de l'amigdala farígia constitueix les vegetacions adenoides.
 • ca  amígdala lingual, n f
 • ca  amígdala accessòria, n f sin. compl.
 • es  amígdala accesoria
 • es  amígdala lingual
 • en  accessory tonsil
 • en  lingual tonsil
 • TA  tonsilla lingualis

Definició
Amígdala situada a l'arrel de la llengua.
amígdala palatina amígdala palatina

 • ca  amígdala palatina, n f
 • es  amígdala palatina
 • en  faucial tonsil
 • en  palatine tonsil
 • TA  tonsilla palatina

Definició
Cadascuna de les dues amígdales situades a banda i banda de l'orofaringe, entre l'arc palatofaringi i l'arc palatoglòs.

Nota

 • La forma abreujada amígdales fa referència al conjunt de les dues amígdales palatines.
 • ca  amigdalectomia, n f
 • ca  tonsil·lectomia, n f sin. compl.
 • es  amigdalectomía
 • es  tonsilectomía
 • en  tonsillectomy

Definició
Excisió d'una o ambdues amígdales palatines.
 • ca  amigdalí -ina, adj
 • ca  tonsil·lar, adj sin. compl.
 • es  amigdalino
 • es  tonsilar
 • en  amygdalin
 • en  tonsillar

Definició
Relatiu o pertanyent a les amígdales.
 • ca  amigdalitis, n f
 • ca  tonsil·litis, n f sin. compl.
 • es  amigdalitis
 • es  tonsilitis
 • en  tonsillitis

Definició
Inflamació de les amígdales, especialment de les amígdales palatines, produïda per un procés infecciós.