Back to top
  • ca  tenuta, n f
  • es  tenuta

Dret de família

Definició
Institució del dret familiar català que atribueix a la vídua, i successivament als fills que siguin hereus de la mare, l'usdefruit de tots els béns del marit mentre no li sigui restituït el dot i pagat l'escreix, amb l'obligació de suportar-ne les càrregues i d'alimentar els fills menors, els impossibilitats per al treball i els que, fins i tot essent majors, el marit mantenia a casa.