Back to top
accessibilitat accessibilitat

Urbanisme

 • ca  accessibilitat, n f
 • es  accesibilidad, n f

Urbanisme

Definició
Qualitat de l'urbanisme, l'edificació, el transport o els mitjans de comunicació de poder ser utilitzats per tothom sense cap mena de limitació.
acció acció

Control de l'Administració

 • ca  acció, n f
 • es  acción, n f

Control de l'Administració

Definició
Instrument mitjançant el qual es pretén el reconeixement o la protecció d'un dret o un interès legítim davant l'Administració pública o, si escau, davant els òrgans judicials.
acció de nul·litat acció de nul·litat

Control de l'Administració

 • ca  acció de nul·litat, n f
 • es  acción de nulidad, n f

Control de l'Administració

Definició
Acció que pot exercir una persona per sol·licitar la nul·litat de ple dret d'un acte administratiu.

Nota

 • Hi ha tres vies per a exercir una acció de nul·litat: interposar un recurs administratiu, sol·licitar a l'Administració pública una revisió d'ofici o bé interposar un recurs contenciós administratiu.
acció de regrés acció de regrés

Garantia patrimonial

 • ca  acció de regrés, n f
 • ca  acció de repetició, n f
 • es  acción de regreso, n f
 • es  acción de repetición, n f

Garantia patrimonial

Definició
Acció que pot exercir una administració pública per exigir d'ofici a les autoritats o als treballadors públics la responsabilitat en què han incorregut per dol, culpa o negligència greu, pels danys causats a un particular, després d'haver-lo indemnitzat.
acció de repetició acció de repetició

Garantia patrimonial

 • ca  acció de regrés, n f
 • ca  acció de repetició, n f
 • es  acción de regreso, n f
 • es  acción de repetición, n f

Garantia patrimonial

Definició
Acció que pot exercir una administració pública per exigir d'ofici a les autoritats o als treballadors públics la responsabilitat en què han incorregut per dol, culpa o negligència greu, pels danys causats a un particular, després d'haver-lo indemnitzat.
acció de responsabilitat acció de responsabilitat

Garantia patrimonial

 • ca  acció de responsabilitat, n f
 • es  acción de responsabilidad, n f

Garantia patrimonial

Definició
Acció que pot exercir una persona per reclamar a una administració pública responsabilitat per un dany pel qual és susceptible de ser indemnitzada.
acomiadament disciplinari acomiadament disciplinari

Personal al servei de l'Administració

 • ca  acomiadament disciplinari, n m
 • es  despido disciplinario, n m

Personal al servei de l'Administració

Definició
Sanció disciplinària a un membre del personal laboral d'una administració pública que ha comès una falta disciplinària molt greu que comporta l'acomiadament del lloc de treball i la inhabilitació per a ser titular d'un nou contracte de treball amb funcions similars.

Nota

 • En el cas dels funcionaris, la sanció equivalent a l'acomiadament disciplinari és la separació del servei.
acord administratiu acord administratiu

Procediment administratiu i acte administratiu

 • ca  acord administratiu, n m
 • es  acuerdo administrativo, n m

Procediment administratiu i acte administratiu

Definició
Decisió de l'Administració pública adoptada, preferentment, per un òrgan col·legiat.
acord amistós acord amistós

Garantia patrimonial

 • ca  acord mutu, n m
 • ca  acord amistós, n m sin. compl.
 • es  acuerdo amigable, n m
 • es  mutuo acuerdo, n m

Garantia patrimonial

Definició
Acord entre l'Administració pública o, si n'hi ha, el beneficiari d'una expropiació forçosa i l'expropiat en què es determina el preu just d'un bé o un dret objecte d'expropiació.

Nota

 • Si no s'arriba a un acord mutu en un termini de quinze dies, cal seguir el procediment previst legalment per a determinar el preu just, sens perjudici que, en qualsevol moment de la tramitació, totes dues parts puguin arribar a aquest acord mutu.
acord d'iniciació acord d'iniciació

Procediment administratiu i acte administratiu

 • ca  acord d'iniciació, n m
 • es  acuerdo de iniciación, n m

Procediment administratiu i acte administratiu

Definició
Acte administratiu de tràmit en què l'òrgan competent d'una administració pública inicia un procediment administratiu per iniciativa pròpia o com a conseqüència de l'ordre d'un òrgan superior, d'una petició raonada d'un altre òrgan o d'una denúncia.