Back to top
 • ca  absorció, n f
 • es  absorción

Definició
Negoci jurídic per mitjà del qual una o més societats s'extingeixen i transmeten en bloc, sense liquidació, tot el seu actiu i passiu a una altra societat preexistent que manté la seva personalitat i se subroga en tots els drets i obligacions de les primeres.
acceptació d'herència acceptació d'herència

 • ca  acceptació d'herència, n f
 • es  aceptación de herencia

Definició
Negoci jurídic unilateral pel qual la persona cridada a una herència esdevé hereva i, en conseqüència, adquireix els béns i els drets que la componen i se subroga en les obligacions del causant que no s'extingeixen per la mort.
 • ca  acta d'esmena, n f
 • es  acta de subsanación

Definició
Acta en què un notari procedeix d'ofici, o a instància de part interessada, a rectificar errors materials, omissions i defectes de forma d'una matriu, sempre que no se'n modifiquin les parts substancials.
acta d'exhibició de coses acta d'exhibició de coses

 • ca  acta d'exhibició de coses, n f
 • es  acta de exhibición de cosas

Definició
Acta en què un notari descriu les circumstàncies que identifiquen determinades coses amb l'ajut de plànols, dissenys, certificacions, fotografies o fotocòpies que pot incorporar a la matriu.
acta d'exhibició de documents acta d'exhibició de documents

 • ca  acta d'exhibició de documents, n f
 • es  acta de exhibición de documentos

Definició
Acta en què un notari transcriu documents o en fa una relació de manera total o parcial i, a vegades, legitima signatures o determina saldos comptables.
 • ca  acta de dipòsit, n f
 • es  acta de depósito
 • fr  acte de dépôt
 • en  bailment

Definició
Acta que recull les condicions imposades per un notari a un dipositant per a la constitució i la devolució d'un dipòsit, i també tot allò que sigui necessari per a identificar-lo.

Nota

 • L'admissió del dipòsit per part del notari és voluntària.
acta de manifestacions acta de manifestacions

 • ca  acta de referència, n f
 • ca  acta de manifestacions, n f sin. compl.
 • es  acta de manifestaciones
 • es  acta de referencia
 • fr  acte de référence

Definició
Acta en què un notari fa constar unes declaracions, un cop identificades les persones que les fan i haver-les advertit del seu valor jurídic.
acta de notificació acta de notificació

 • ca  acta de notificació, n f
 • es  acta de notificación
 • fr  acte de signification

Definició
Acta en què un notari dona a conèixer a una persona una informació o una decisió de qui sol·licita la intervenció notarial.
acta de notorietat acta de notorietat

 • ca  acta de notorietat, n f
 • es  acta de notoriedad
 • fr  acte de notoriété
 • en  attested affidavit

Definició
Acta en què un notari comprova que uns fets sobre els quals es poden fonamentar uns drets o unes situacions personals o patrimonials, amb transcendència jurídica, són coneguts partint de les declaracions de testimonis, la comprovació de documents, la inspecció física i altres proves.
acta de presència acta de presència

 • ca  acta de presència, n f
 • es  acta de presencia
 • fr  acte de présence

Definició
Acta en què un notari, present en el lloc d'un fet, n'acredita la realitat o la veritat en el mateix moment de la seva percepció.