Back to top
 • ca  societat anònima, n f
 • ca  SA, n f sigla
 • es  sociedad anónima
 • es  SA sigla

Definició
Societat mercantil que disposa d'un capital social distribuït en accions i que limita la responsabilitat dels seus socis o accionistes al capital aportat.
segell de seguretat segell de seguretat

 • ca  segell de seguretat, n m
 • es  sello de seguridad

Definició
Marca adhesiva, editada i distribuïda per l'autoritat competent, que s'incorpora a les còpies autoritzades, les testimoniances, les legitimacions i les legalitzacions i que, per mitjà de referències alfanumèriques, en dificulta la falsificació.
 • ca  segregació, n f
 • es  segregación
 • fr  ségrégation
 • en  segregation

Definició
Operació per la qual se separa part d'una finca inscrita al registre de la propietat per a formar-ne una altra de nova.
 • ca  servitud, n f
 • es  servidumbre
 • fr  servitude
 • en  servitude

Definició
Dret real que grava parcialment un immoble en benefici d'un altre que generalment és d'un altre titular.
signatura electrònica signatura electrònica

 • ca  signatura electrònica, n f
 • ca  firma electrònica, n f sin. compl.
 • es  firma electrónica

Definició
Fitxer adjuntat a un missatge electrònic que garanteix la identitat de l'autor i que permet al notari autoritzar còpies per enviar-les per mitjà del correu electrònic a altres notaris i a registres públics, i també autoritzar documents a distància amb la intervenció de dos o més notaris.
 • ca  signe notarial, n m
 • es  signo notarial
 • fr  paraphe notarial
 • fr  signe

Definició
Senyal particular i registrat que cada notari dibuixa a mà abans o després de la signatura que autoritza un document públic.
 • ca  societat limitada, n f
 • ca  societat de responsabilitat limitada, n f sin. compl.
 • ca  SL, n f sigla
 • es  sociedad de responsabilidad limitada
 • es  sociedad limitada
 • es  SL sigla

Definició
Societat mercantil formada per un nombre reduït de socis amb el capital distribuït en participacions socials que limita la responsabilitat d'aquests al capital aportat.
 • ca  societat anònima, n f
 • ca  SA, n f sigla
 • es  sociedad anónima
 • es  SA sigla

Definició
Societat mercantil que disposa d'un capital social distribuït en accions i que limita la responsabilitat dels seus socis o accionistes al capital aportat.
 • ca  societat civil, n f
 • es  sociedad civil
 • fr  société civile
 • en  private partnership

Definició
Societat formada segons les normes jurídiques civils i que no té per objecte la consecució de finalitats mercantils.
societat comanditària societat comanditària

 • ca  societat comanditària, n f
 • ca  societat en comandita, n f sin. compl.
 • es  sociedad comanditaria
 • es  sociedad en comandita

Definició
Societat mercantil constituïda per socis que responen il·limitadament dels deutes de la societat i participen en l'administració, i per socis que no participen en l'administració i que tenen limitada la seva responsabilitat davant dels deutes de la societat a la quantitat que hi han aportat.