Back to top
  • ca  fiança, n f
  • ca  aval, n m sin. compl.
  • ca  fermança, n f sin. compl.
  • es  fianza

Definició
Garantia que ha de constituir el notari a favor de l'Estat, abans de prendre possessió del càrrec, per garantir el compliment de les obligacions que li imposa el seu exercici i especialment la d'enquadernar els protocols en la forma que estableix la llei.
  • ca  fiança, n f
  • ca  aval, n m sin. compl.
  • ca  fermança, n f sin. compl.
  • es  fianza

Definició
Contracte que obliga una persona a respondre subsidiàriament davant d'un o més creditors del compliment de les obligacions, generalment pecuniàries, d'un o més deutors principals.