Back to top
Torna al llistat dels Diccionaris en Línia

Diccionari enciclopèdic de medicina (DEMCAT). Versió de treball

Presentació
N N

Hematologia i hemoteràpia, Immunologia

 • ca  N

Hematologia i hemoteràpia, Immunologia

Definició
Símbol d'un determinant antigènic dels eritròcits, que forma part del sistema MNS.
N N

Disciplines de suport > Química

 • ca  N

Disciplines de suport > Química

Definició
Símbol que, en el nom de certs composts, serveix per a indicar que un substituent d'una molècula (anomenat immediatament després del símbol) resta unit a un àtom de nitrogen d'aquesta, com per exemple en el cas de la N,N-dimetil formamida. Hom acostuma a posar aquest símbol en cursiva.
n- n-

Ciències de la salut > Prefixos i sufixos, Disciplines de suport > Química

 • ca  n-

Ciències de la salut > Prefixos i sufixos, Disciplines de suport > Química

Definició
Prefix que indica que una cadena química és normal, per a diferenciar-la de les formes isomèriques (per exemple, n-butà i isobutà).
N-acetil glucosaminidasa N-acetil glucosaminidasa

Bioquímica i biologia molecular

 • ca  N-acetil glucosaminidasa, n f
 • ca  NAG, n f sigla

Bioquímica i biologia molecular

n-etil-sisomicina n-etil-sisomicina

.FITXA MODIFICADA, Farmacologia > Fàrmacs, Microbiologia i patologia infecciosa, Toxicologia

 • ca  netilmicina, n f
 • ca  n-etil-sisomicina, n f sin. compl.
 • es  netilmicina, n f
 • fr  nétilmicine, n f
 • en  netilmicin, n
 • CAS  56391-56-1

.FITXA MODIFICADA, Farmacologia > Fàrmacs, Microbiologia i patologia infecciosa, Toxicologia

Definició
Antibiòtic aminoglucosídic amb indicacions i accions similars a la gentamicina.

Nota

 • La netilmicina és activa sobre bacteris gramnegatius i altres bacteris, com algunes soques d'estafilococs. Presenta sinergisme amb alguns ßlactàmics quan s'administren conjuntament. Com la resta d'aminoglicosídics, no s'absorbeix per via oral i, habitualment, és administrada per via intramuscular o intravenosa.

  La denominació netilmicina és la forma catalana corresponent a la DCI.
n-hexilamina n-hexilamina

Bioquímica i biologia molecular, Toxicologia

 • ca  n-hexilamina, n f
 • ca  caproïlamina, n f sin. compl.

Bioquímica i biologia molecular, Toxicologia

Definició
Ptomaïna tòxica, de fórmula CH3(CH2)5NH2, d'alguns llevats i de l'oli de fetge de bacallà ranci.
N-metilacetanilida N-metilacetanilida

Malalties i síndromes, Anestesiologia. Tractament del dolor i medicines pal·liatives. Ressuscitació, Farmacologia, Disciplines de suport > Química

 • ca  N-metilacetanilida, n f

Malalties i síndromes, Anestesiologia. Tractament del dolor i medicines pal·liatives. Ressuscitació, Farmacologia, Disciplines de suport > Química

Definició
Analgèsic de nom químic N-metil-N-fenilacetamida, de fórmula C6H5N(CH3)COCH3, emprada, a més, com a antipirètic.
N-metilnicotinamida N-metilnicotinamida

Bioquímica i biologia molecular, Endocrinologia i nutrició, Farmacologia > Fàrmacs

 • ca  nicotinamida, n f
 • ca  àcid nicotínic, n m sin. compl.
 • ca  factor antipel·lagra, n m sin. compl.
 • ca  factor PP, n m sin. compl.
 • ca  factor Williams Waterman, n m sin. compl.
 • ca  N-metilnicotinamida, n f sin. compl.
 • ca  niacinamida, n f sin. compl.
 • ca  nicacina, n f sin. compl.
 • ca  vitamina antipel·làgrica, n f sin. compl.
 • ca  vitamina B3, n f sin. compl.
 • ca  vitamina PP, n f sin. compl.

Bioquímica i biologia molecular, Endocrinologia i nutrició, Farmacologia > Fàrmacs

Definició
Amida de l'àcid nicotínic. En l'organisme dels mamífers es forma a partir del triptòfan. La seva importància bioquímica prové del fet que forma part dels piridinnucleòtids, que tenen un paper fonamental com a coenzims transportadors d'hidrogen. És el precursor del dinucleòtid de nicotinamida i adenina. Es troba en totes les cèl·lules vivents i, en forma lliure, en l'orina dels animals. La seva carència provoca la pel·lagra.
Derivat carboxilat de la piridina. És un precursor de l'NAD i té una acció important en les oxidacions bioquímiques. En són conegudes les propietats vasodilatadores i hipocolesterolemiants, les quals, a més de la seva acció preventiva i terapèutica de la pel·lagra, expliquen la importància i les aplicacions que té en el camp farmacològic com a tractament hipolipemiant. ((àcid nocotínic))
Constituent fonamental dels coenzims NAD (dinucleòtic de nicotinamida i adenina) i NADP (fosfat de dinuceòtid de nicotinamida i adenina), els quals intervenen en múltiples reaccions bioquímiques primordials (glicòlisi anaeròbia, fosforilació oxidativa, oxidació i biosíntesi dels àcids grassos). No és pròpiament una vitamina, car es pot sintetitzar a partir de l'aminoàcid triptòfan, transformació mitjançada per la vitamina B6 (piridoxina) i la vitamina B1 (tiamina). La niacina i el triptòfan es troben en aliments proteics d'origen animal (llet, ous, carn) i en alguns aliments vegetals. ((niacina))

Nota

 • La denominació nicotinamida és la forma catalana corresponent a la DCI.
N,N-dimetilformamida N,N-dimetilformamida

Disciplines de suport > Química

 • ca  N,N-dimetilformamida, n f

Disciplines de suport > Química

Definició
Líquid de forta olor d'amina, de fórmula HCON-(CH3)2. Hom l'obté per reacció de la dimetilamina amb àcid fòrmic. És emprada com a solvent de líquids i gasos i en la formilació de composts orgànics. Irrita la pell, els ulls i les mucoses.
n-valeraldehid n-valeraldehid

Anestesiologia. Tractament del dolor i medicines pal·liatives. Ressuscitació, Farmacologia

 • ca  n-valeraldehid, n m
 • ca  aldehid amílic, n m sin. compl.
 • ca  aldehid valèric, n m sin. compl.
 • ca  pentanal, n m sin. compl.
 • ca  valeral, n m sin. compl.

Anestesiologia. Tractament del dolor i medicines pal·liatives. Ressuscitació, Farmacologia

Definició
De fórmula C5H10O. Té propietats narcòtiques, però és irritant. És emprat en manufactura de resines sintètiques i com a aromatitzant.