Back to top

Criteris terminològics

Presentació
MAQUILA O MÀQUILA? MAQUILA O MÀQUILA?

  • ca  MAQUILA O MÀQUILA?
  • es  maquila (maquila), n f

Criteris d'especialitat > Economia. Empresa

Definició
Tant maquila com màquila (tots dos, noms femenins) es consideren formes adequades, encara que tenen significats diferents:

- La maquila és un sistema de producció que consisteix a muntar en països amb mà d'obra barata, manualment o de manera unitària, les peces de productes que es comercialitzen en països més desenvolupats; per extensió, una maquila també és una empresa que s'encarrega d'una part del procés de fabricació d'un producte que comercialitza una altra marca comercial.
. Es tracta d'un manlleu del castellà d'Amèrica, d'on és originari el terme.
. L'equivalent castellà és maquila.

- Una màquila (forma recollida en el diccionari normatiu de l'Institut d'Estudis Catalans) és una unitat de mesura de capacitat pròpia de Tortosa que equival a 0,18 l, utilitzada només per a l'oli.
. Es tracta d'una adaptació de l'àrab clàssic makila, 'cosa mesurada'.

Nota