Back to top

Criteris terminològics

Presentació
MANLLEUS (3): FLEXIÓ DE PLURAL MANLLEUS (3): FLEXIÓ DE PLURAL

 • ca  MANLLEUS (3): FLEXIÓ DE PLURAL
 • ex  babaganuix, babaganuixos (EXEMPLE de flexió de plural), n m
 • ex  blini, blinis (EXEMPLE de flexió de plural), n m
 • ex  burca, burques (EXEMPLE de flexió de plural), n m
 • ex  kelvin, kèlvins (EXEMPLE de flexió de plural), n m
 • ex  kirsch, kirschs (EXEMPLE de flexió de plural), n m
 • ex  lobby, lobbys (EXEMPLE de flexió de plural), n m
 • ex  manga, mangues (EXEMPLE de flexió de plural), n m
 • ex  mousse, mousses (EXEMPLE de flexió de plural), n f
 • ex  ninja, ninges (EXEMPLE de flexió de plural), n m
 • ex  nyoqui, nyoquis (EXEMPLE de flexió de plural), n m
 • ex  play-off, play-offs (EXEMPLE de flexió de plural), n m
 • ex  tanka, tankes (EXEMPLE de flexió de plural), n f

Criteris lingüístics

Definició
La flexió en plural dels manlleus introduïts en el sistema lingüístic català sol seguir les normes morfològiques habituals del català, és a dir que la forma plural es crea afegint al singular la marca -s, amb les variants -os i -es segons els casos; igualment, cal aplicar les modificacions gràfiques que siguin necessàries en català a les formes plurals resultants.

Ex.: kirsch --> kirschs
mousse --> mousses
play-off --> play-offs
babaganuix --> babaganuixos [Per la regla de formació del plural dels masculins aguts acabats en -x]
kelvin --> kèlvins [Per les regles d'accentuació del català]
tanka --> tankes [Per la regla de formació del plural dels mots acabats amb -a àtona]
burca --> burques [Per la regla de formació del plural dels mots acabats amb -a àtona i per evitar *burces]
manga --> mangues [Per la regla de formació del plural dels mots acabats amb -a àtona i per evitar *manges]
ninja --> ninges [Per la regla de formació del plural dels mots acabats amb -a àtona i per evitar *ninjes]

Aquest principi també és vàlid en els dos casos següents:
(1) Quan la llengua de partida segueix unes normes diferents per crear la forma de plural.
Ex.: lobby --> lobbys [Malgrat que en anglès sigui lobbies]
(2) Quan en la llengua de partida la forma agafada com a singular en català ja és en realitat un plural.
Ex.: nyoqui --> nyoquis [Malgrat que en italià gnocchi és la forma de plural del singular gnocco]
blini --> blinis [Malgrat que en rus blini és la forma de plural del singular blin]

El motiu és que un manlleu integrat en una llengua ja és una paraula d'aquesta llengua, de manera que no ha de seguir les normes de formació de plural de la llengua d'on prové sinó les normes de la llengua que l'utilitza, en aquest cas el català.

Nota