Back to top

Criteris terminològics

Presentació
VENT FORT, TEMPORAL, TEMPORAL FORT, TEMPORAL MOLT FORT, TEMPORAL VIOLENT O HURACÀ? VENT FORT, TEMPORAL, TEMPORAL FORT, TEMPORAL MOLT FORT, TEMPORAL VIOLENT O HURACÀ?

 • ca  VENT FORT, TEMPORAL, TEMPORAL FORT, TEMPORAL MOLT FORT, TEMPORAL VIOLENT O HURACÀ?
 • es  frescachón (vent fort [GRAU 7]), n m
 • es  huracán (huracà [GRAU 12]), n m
 • es  temporal (temporal [GRAU 8]), n m
 • es  temporal duro (termporal molt fort [GRAU 10]), n m
 • es  temporal fuerte (temporal fort [GRAU 9]), n m
 • es  temporal huracanado (huracà [GRAU 12]), n m
 • es  temporal muy duro (temporal violent [GRAU 11]), n m
 • es  viento fuerte (vent fort [GRAU 7]), n m
 • fr  coup de vent (temporal [GRAU 8]), n m
 • fr  fort coup de vent (temporal fort [GRAU 9]), n m
 • fr  grand frais (vent fort [GRAU 7]), n m
 • fr  ouragan (huracà [GRAU 12]), n m
 • fr  tempête (termporal molt fort [GRAU 10]), n f
 • fr  tempête violente (temporal violent [GRAU 11]), n f
 • it  burrasca (temporal [GRAU 8]), n f
 • it  burrasca forte (temporal fort [GRAU 9]), n f
 • it  tempesta (termporal molt fort [GRAU 10]), n f
 • it  tempesta violenta (temporal violent [GRAU 11]), n f
 • it  uragano (huracà [GRAU 12]), n m
 • it  vento forte (vent fort [GRAU 7]), n m
 • en  gale (temporal [GRAU 8]), n
 • en  hurricane (huracà [GRAU 12]), n
 • en  near gale (vent fort [GRAU 7]), n
 • en  storm (termporal molt fort [GRAU 10]), n
 • en  strong gale (temporal fort [GRAU 9]), n
 • en  violent storm (temporal violent [GRAU 11]), n

Criteris d'especialitat > Ciències de la Terra, Criteris d'especialitat > Geografia

Definició
Tant vent fort, com temporal, com temporal fort, com temporal molt fort, com temporal violent i com huracà (tots, noms masculins) es consideren formes adequades, encara que tenen significats una mica diferents, ja que corresponen a diversos graus de força del vent en l'escala de Beaufort (concretament, dels graus 7 al 12, per a una escala que té tretze graus):

- El vent fort (forma normalitzada pel Consell Supervisor del TERMCAT) és un vent amb una velocitat entre 28 i 33 nusos (13,9-17,1 m/s) que mou arbres sencers i que fa difícil caminar-hi en contra, corresponent al grau 7 de l'escala de Beaufort.
. Els equivalents castellans són frescachón i viento fuerte; el francès, grand frais; l'italià, vento forte, i l'anglès, near gale.

- El temporal (forma també normalitzada pel Consell Supervisor i recollida en el diccionari normatiu de l'Institut d'Estudis Catalans) és un vent amb una velocitat entre 34 i 40 nusos (17,2-20,7 m/s) que trenca branques i que impedeix la marxa a peu, corresponent al grau 8 de l'escala de Beaufort.
. L'equivalent castellà és temporal; el francès, coup de vent; l'italià, burrasca, i l'anglès, gale.

- El temporal fort (forma també normalitzada pel Consell Supervisor) és un vent amb una velocitat entre 41 i 47 nusos (20,8-24,4 m/s) que provoca danys estructurals lleus a les cases, corresponent al grau 9 de l'escala de Beaufort.
. L'equivalent castellà és temporal fuerte; el francès, fort coup de vent; l'italià, burrasca forte, i l'anglès, strong gale.

- El temporal molt fort (forma també normalitzada pel Consell Supervisor) és un vent amb una velocitat entre 48 i 55 nusos (24,5-28,4 m/s) que arrenca arbres i que provoca danys en l'estructura de les construccions, corresponent al grau 10 de l'escala de Beaufort.
. L'equivalent castellà és temporal duro; el francès, tempête; l'italià, tempesta, i l'anglès, storm.

- El temporal violent (forma també normalitzada pel Consell Supervisor) és un vent amb una velocitat entre 56 i 63 nusos (28,5-32,6 m/s) que provoca danys estructurals considerables, corresponent al grau 11 de l'escala de Beaufort.
. L'equivalent castellà és temporal muy duro; el francès, tempête violente; l'italià, tempesta violenta, i l'anglès, violent storm.

- L'huracà (forma també normalitzada pel Consell Supervisor i recollida en el dicionari normatiu) és un vent amb una velocitat de 64 nusos com a mínim (32,7 m/s o més) que fa volar arbres, cotxes i cases, corresponent al grau 12 de l'escala de Beaufort.
. Els equivalents castellans són huracán i temporal huracanado; el francès, ouragan; l'italià, uragano, i l'anglès, hurricane.

Nota

 • 1. L'escala de Beaufort, que és un sistema d'estimació de la força del vent, distingeix tretze casos (del grau 0 al 12), segons la velocitat del vent i els efectes que té sobre el paisatge i les persones,.
 • 2. Aquest criteri es complementa amb la fitxa CALMA, VENTOLINA, VENT FLUIXET, VENT FLUIX, VENT MODERAT, VENT FRESQUET O VENT FRESC?, que recull la força dels vents dels graus 0 al 6 en l'escala de Beaufort.
 • 3. Podeu consultar les fitxes completes de vent fort, temporal, temporal fort, temporal molt fort, temporal violent i huracà al Cercaterm i la Neoloteca, i també el document de criteri original, Quin nom reben els vents segons la seva força?, en l'apartat "La consulta del mes" del web del TERMCAT (www.termcat.cat/ca/Comentaris_Terminologics/Consultes_Terminologiques/231/).