Back to top

Criteris terminològics

Presentació
MALENCONIA POSTPART, TRISTESA DE LA MATERNITAT, TRISTESA POSTPART, DEPRESSIÓ POSTPART O PSICOSI PUERPERAL? MALENCONIA POSTPART, TRISTESA DE LA MATERNITAT, TRISTESA POSTPART, DEPRESSIÓ POSTPART O PSICOSI PUERPERAL?

 • ca  MALENCONIA POSTPART, TRISTESA DE LA MATERNITAT, TRISTESA POSTPART, DEPRESSIÓ POSTPART O PSICOSI PUERPERAL?
 • es  depresión posparto (depressió postpart), n f
 • es  depresión puerperal (depressió postpart), n f
 • es  disforia posparto (malenconia postpart), n f
 • es  melancolía del tercer día (malenconia postpart), n f
 • es  melancolía puerperal (malenconia postpart), n f
 • es  psicosis puerperal (psicosi puerperal), n f
 • es  tristeza posparto (malenconia postpart), n f
 • es  tristeza puerperal (malenconia postpart), n f
 • fr  dépression du post-partum (depressió postpart), n f
 • fr  psychose puerpérale (psicosi puerperal), n f
 • fr  syndrome du troisième jour (malenconia postpart), n m
 • en  baby blues (malenconia postpart), n
 • en  maternity blues (malenconia postpart), n
 • en  postnatal depression (depressió postpart), n
 • en  postpartum blues (malenconia postpart), n
 • en  postpartum depression (depressió postpart), n
 • en  postpartum dysphoria (malenconia postpart), n
 • en  puerperal psychosis (psicosi puerperal), n

Criteris d'especialitat > Ciències de la salut

Definició
Tant malenconia postpart, tristesa de la maternitat i tristesa postpart, com depressió postpart i com psicosi puerperal (tots, noms femenins) es consideren formes adequades per a referir-se a afeccions relacionades amb el període posterior al part, tot i que difereixen en la simptomatologia, la durada, la gravetat i també el tractament que requereixen:

- La malenconia postpart, o la tristesa de la maternitat, o la tristesa postpart, és un estat de tristesa transitori, que sol aparèixer cap al tercer dia després del part i que desapareix de manera natural al cap d'uns set dies. Pot presentar símptomes diversos, com ara plors, irritabilitat, cefalees i falta de memòria.
. Els equivalents castellans són disforia posparto, melancolía del tercer día, melancolía puerperal, tristeza posparto i tristeza puerperal; el francès, syndrome du troisième jour, i els anglesos, baby blues, maternity blues, postpartum blues i postpartum dysphoria.

- La depressió postpart és un trastorn persistent de l'estat d'ànim, que apareix unes setmanes després del part i que desapareix progressivament al cap d'un temps, de vegades mesos, d'una manera espontània o amb el suport dels familiars; en alguns casos, però, és necessària assistència psiquiàtrica. És probable que la causa sigui hormonal, ja que en el postpart es produeix la disminució més gran de concentracions d'estrògens i progesterona que una dona experimenta al llarg de la seva vida.
. Els equivalents castellans són depresión posparto i depresión puerperal; el francès, dépression du post-partum, i els anglesos, postnatal depression i postpartum depression.

- La psicosi puerperal és una malaltia mental més greu, que apareix després del part i que requereix tractament psiquiàtric. Es caracteritza per al·lucinacions i per l'alteració del sentit de la realitat i de la personalitat.
. L'equivalent castellà és psicosis puerperal; el francès, psychose puerpérale, i l'anglès, puerperal psychosis.

Nota

 • Podeu consultar les fitxes completes de malenconia postpart, depressió postpart i psicosi puerperal al Cercaterm, i també el document de criteri original, Són el mateix la malenconia postpart, la depressió postpart i la psicosi puerperal?, en el web del TERMCAT (www.termcat.cat/es/node/2294).