Back to top

Criteris terminològics

Presentació
VIA PACIFICADA, CARRER DE VIANANTS, CARRER DE CONVIVÈNCIA, CARRER DE ZONA 30, CARRER RESIDENCIAL O CARRER DE PRIORITAT INVERTIDA? VIA PACIFICADA, CARRER DE VIANANTS, CARRER DE CONVIVÈNCIA, CARRER DE ZONA 30, CARRER RESIDENCIAL O CARRER DE PRIORITAT INVERTIDA?

 • ca  VIA PACIFICADA, CARRER DE VIANANTS, CARRER DE CONVIVÈNCIA, CARRER DE ZONA 30, CARRER RESIDENCIAL O CARRER DE PRIORITAT INVERTIDA?
 • es  calle de prioridad invertida (carrer de convivència), n f
 • es  calle de zona 30 (carrer de zona 30), n f
 • es  calle pacificada (via pacificada), n f
 • es  calle peatonal (carrer de vianants), n f
 • es  calle residencial (carrer de convivència), n f
 • fr  rue d'ambiance (carrer de convivència), n f
 • fr  rue en zone 30 (carrer de zona 30), n f
 • fr  rue piétonne (carrer de vianants), n f
 • fr  rue piétonnière (carrer de vianants), n f
 • fr  voie apaisée (via pacificada), n f
 • it  strada a zona 30 (carrer de zona 30), n f
 • it  strada moderata (via pacificada), n f
 • it  strada pedonale (carrer de vianants), n f
 • it  strada residenziale (carrer de convivència), n f
 • en  20 mph street (carrer de zona 30), n
 • en  living street (carrer de convivència), n
 • en  pedestrian street (carrer de vianants), n
 • en  traffic-calmed street (via pacificada), n
 • en  traffic-calmed way (via pacificada), n
 • en  vibrant street (carrer de convivència), n

Criteris d'especialitat > Transports

Definició
Tant via pacificada (nom femení), com carrer de vianants (nom masculí), com carrer de convivència (nom masculí) i com carrer de zona 30 (nom masculí) es consideren formes adequades, encara que tenen significats diferents; en canvi, no es consideren adequades les formes *carrer residencial i *carrer de prioritat invertida.

- Una via pacificada és un carrer que ofereix unes condicions de trànsit, comoditat i seguretat pensades especialment per a afavorir el desplaçament a peu o en bicicleta, enfront dels mitjans de transport motoritzats. És, doncs, un terme que serveix per a referir-se de manera genèrica a totes les vies de trànsit que van en contra de la prioritat habitual dels vehicles de motor.
. L'equivalent castellà és calle pacificada; el francès, voie apaisée; l'italià, strada moderata, i els anglesos, traffic-calmed street i traffic-calmed way.

En canvi, els termes següents designen tipus concrets de vies pacificades:

- Els carrers de vianants són les vies pacificades destinades exclusivament al pas dels vianants.
. L'equivalent castellà és calle peatonal; els francesos, rue piétonne i rue piétonnière; l'italià, strada pedonale, i l'anglès, pedestrian street.

- Els carrers de convivència són les vies pacificades sense voreres en què vianants, bicicletes i vehicles de motor comparteixen la calçada, amb fortes restriccions de velocitat i d'aparcament per als vehicles motoritzats.
. Els equivalents castellans són calle de prioridad invertida i calle residencial; el francès, rue d'ambiance; l'italià, strada residenziale, i els anglesos, living street i vibrant street.

- Els carrers de zona 30 són les vies pacificades en què bicicletes i vehicles de motor comparteixen la calçada, amb una restricció de la velocitat màxima a 30 km/h, i els vianants disposen de voreres.
. L'equivalent castellà és calle de zona 30; el francès, rue en zone 30; l'italià, strada a zona 30, i l'anglès, 20 mph strret.

Pel que fa a *carrer residencial i *carrer de prioritat invertida (formes utilitzades de vegades amb el sentit de carrer de convivència), no es consideren adequades pels motius següents:
- *carrer residencial (tot i que és anàleg a formes utilitzades en diverses llengües) no té el matís d'harmonia present en els originals anglesos living street i vibrant street i, a més, es pot confondre amb un carrer exclusivament d'habitatges, sense comerços ni altres serveis;
- *carrer de prioritat invertida és una forma llarga i no transparent, poc apta més enllà d'un àmbit tècnic.

Nota