Back to top

Criteris terminològics

Presentació
FORMANT (-)CERATO(O)- O (-)QUERAT(O)-? FORMANT (-)CERATO(O)- O (-)QUERAT(O)-?

  • ca  FORMANT (-)CERATO(O)- O (-)QUERAT(O)-?
  • ex  ceratosi (EXEMPLE d'afix (-)cerato), n f
  • ex  cicloqueratitis (EXEMPLE d'afix (-)querat(o)), n f
  • ex  epiqueratofàcia (EXEMPLE d'afix (-)querat(o)), n f
  • ex  hiperqueratosi (EXEMPLE d'afix (-)querat(o)), n f
  • ex  queratitis estriada (EXEMPLE d'afix (-)querat(o)), n f
  • ex  queratoglobus (EXEMPLE d'afix (-)querat(o)), n m
  • ex  queratosi (EXEMPLE d'afix (-)querat(o)), n f

Criteris d'especialitat > Ciències de la salut, Criteris d'especialitat > Veterinària, Criteris lingüístics > 03 Formació per composició

Definició
Tant el formant cerato (o cerat) com el formant querato (o querat) es consideren adequats per a fer referència a l'ètim grec kéras -atos ('banya'):

- Cerato (o cerat) s'acorda a la norma general en català d'incorporar els ètims grecs a través de la forma llatinitzada, amb l'evolució de la kappa grega (k) a ce (c) en català.
- Querato (o querat) és una forma incorporada a partir d'altres llengües d'especialitat, com ara l'anglès, i justificada pels criteris d'analogia formal i internacionalitat.

La tria entre una i altra variant està determinada per criteris lingüístics i per criteris d'extensió d'ús, de manera que convé tenir en compte quina forma utilitza preferentment cada àmbit del coneixement. Així, en oftalmologia i en veterinària és més habitual la forma querato, però són igualment correctes les formes amb cerato.
Ex.: cicloqueratitis, epiqueratofàcia, queratitis estriada [Oftalmologia]; hiperqueratosi, queratosi, queratoglobus [Veterinària]

Les formes cerat(o) i querat(o) fan referència a una relació amb la còrnia o amb un teixit corni.