Back to top

Criteris terminològics

Presentació
TANATOPRÀXIA, TANATOPLÀSTIA O TANATOESTÈTICA? TANATOPRÀXIA, TANATOPLÀSTIA O TANATOESTÈTICA?

  • ca  TANATOPRÀXIA, TANATOPLÀSTIA O TANATOESTÈTICA?
  • es  tanatoestética (tanatoestètica), n f
  • es  tanatoplastia (tanatoplàstia), n f
  • es  tanatopraxia (tanatopràxia), n f
  • fr  thanatoplastie (tanatoplàstia), n f
  • fr  thanatopraxie (tanatopràxia), n f
  • en  thanatocosmetics (tanatoestètica), n
  • en  thanatopraxis (tanatopràxia), n

Criteris d'especialitat > Ciències de la salut

Definició
Tant tanatopràxia, com tanatoplàstia, com tanatoestètica (tots tres, noms femenins) es consideren formes adequades, encara que tenen significats diferents:

- La tanatopràxia (forma normalitzada pel Consell Supervisor del TERMCAT) és el conjunt de tècniques de conservació i agençament de cadàvers.
. L'equivalent castellà és tanatopraxia; el francès, thanatopraxie, i l'anglès, thanatopraxis.

En canvi, són aplicacions concretes de la tanatopràxia els casos següents:

- La tanatoplàstia (forma també normalitzada pel Consell Supervisor) és la part de la tanatopràxia que recorre a operacions manuals o instrumentals per restaurar una part danyada de l'organisme.
. L'equivalent castellà és tanatoplastia, i el francès, thanatoplastie.

- La tanatoestètica (forma també normalitzada pel Consell Supervisor) és la part de la tanatopràxia dedicada a millorar l'aspecte dels cadàvers.
. L'equivalent castellà és tanatoestética, i l'anglès, thanatocosmetics.

Els motius de la tria d'aquestes formes són els següents:
(1) Són formes adequades lingüísticament, creades per l'adjunció dels formants -pràxia, -plàstia i estètica a la forma prefixada tanato-, que prové del mot grec thánatos, 'mort'.
(2) Ja es documenten formes amb els mateixos formants en català.
Ex.: tanatofòbia, quiropràxia, rinoplàstia
(3) Els especialistes de l'àmbit confirmen que són les formes més utilitzades.

Nota

  • 1. El Consell Supervisor del TERMCAT també ha aprovat el terme relacionat tanatopràctic | tanatopràctica (nom masculí i femení, correspon a l'equivalent anglès thanatopractor) per fer referència a la persona especialitzada en tanatopràxia.
  • 2. Podeu consultar les fitxes completes de tanatopràxia, tanatoplàstia, tanatoestètica i tanatopràctic | tanatopràctica al Cercaterm i la Neoloteca, i també el document de criteri original, #terme de la setmana: tanatopràxia, en el blog del TERMCAT (blocs.gencat.cat/blocs/AppPHP/termcat/page/2/).