Back to top

Criteris terminològics

Presentació
VEGETARIÀ, LACTOVEGETARIÀ, OVOVEGETARIÀ, LACTOOVOVEGETARIÀ, PISCIVEGETARIÀ O PISCITARIÀ? VEGETARIÀ, LACTOVEGETARIÀ, OVOVEGETARIÀ, LACTOOVOVEGETARIÀ, PISCIVEGETARIÀ O PISCITARIÀ?

 • ca  VEGETARIÀ, LACTOVEGETARIÀ, OVOVEGETARIÀ, LACTOOVOVEGETARIÀ, PISCIVEGETARIÀ O PISCITARIÀ?
 • es  lacto-vegetariano | lacto-vegetariana (lactovegetarià | lactovegetariana), n m, f
 • es  lactoovovegetariano | lactoovovegetariana (lactoovovegetarià | lactoovovegetariana), n m, f
 • es  ovovegetariano | ovovegetariana (ovovegetarià | ovovegetariana), n m, f
 • es  pescovegetariano | pescovegetariana (piscivegetarià | piscivegetariana), n m, f
 • es  piscitariano | piscitariana (piscivegetarià | piscivegetariana), n m, f
 • es  vegetariano | vegetariana (vegetarià | vegetariana), n m, f
 • fr  lacto-ovo-végétarien | lacto-ovo-végétarienne (lactoovovegetarià | lactoovovegetariana), n m, f
 • fr  lacto-végétarien | lacto-végétarienne (lactovegetarià | lactovegetariana), n m, f
 • fr  ovo-végétarien | ovo-végétarienne (ovovegetarià | ovovegetariana), n m, f
 • fr  pesco-végétarien | pesco-végétarienne (piscivegetarià | piscivegetariana), n m, f
 • fr  végétarien | végétarienne (vegetarià | vegetariana), n m, f
 • en  lacto-ovo vegetarian (lactoovovegetarià | lactoovovegetariana), n
 • en  lacto-vegetarian (lactovegetarià | lactovegetariana), n
 • en  ovo-vegetarian (ovovegetarià | ovovegetariana), n
 • en  pescetarian (piscivegetarià | piscivegetariana), n
 • en  pesco-vegetarian (piscivegetarià | piscivegetariana), n
 • en  vegequarian (piscivegetarià | piscivegetariana), n
 • en  vegetarian (vegetarià | vegetariana), n

Criteris d'especialitat > Ciències de la salut

Definició
Tant vegetarià | vegetariana, com lactovegetarià | lactovegetariana, com ovovegetarià | ovovegetariana, com lactoovogetarià | lactoovovegetariana, com piscivegetarià | piscivegetariana i piscitarià | piscitariana es consideren formes adequades, encara que tenen significats diferents.

- Un vegetarià o una vegetariana és una persona que s'alimenta d'una manera exclusiva o quasi exclusiva de productes d'origen vegetal.
. L'equivalent castellà és vegetariano | vegetariana; el francès, végétarien | végétarienne, i l'anglès, vegetarian.

En canvi, els altres termes designen les persones que practiquen variants específiques del vegetarianisme, segons els productes d'origen animal que afegeixen al consum estricte de productes vegetals:

- Els ovovegetarians i les ovovegetarianes són els vegetarians que afegeixen el consum d'ous en la seva dieta.
. L'equivalent castellà és ovovegetariano | ovovegetariana; el francès, ovo-végétarien | ovo-végétarienne, i l'anglès, ovo-vegetarian.

- Els lactovegetarians i les lactovegetarianes són els vegetarians que afegeixen el consum de llet en la seva dieta.
. L'equivalent castellà és lactovegetariano | lactovegetariana; el francès, lacto-végétarien | lacto-végétarienne, i l'anglès, lacto-vegetarian.

- Els lactoovovegetarians i les lactoovovegetarianes són els vegetarians que afegeixen el consum de llet i ous en la seva dieta.
. L'equivalent castellà és lactoovovegetariano | lactoovovegetariana; el francès, lacto-ovo-végétarien | lacto-ovo-végétarienne, i l'anglès, lacto-ovo vegetarian.

- Els piscivegetarians i les piscivegetarianes, també anomenats piscitarians i piscitarianes, són els vegetarians que afegeixen el consum de peix en la seva dieta.
. Els equivalents castellans són pescovegetariano | pescovegetariana i piscitariano | piscitariana; els francesos, pesco-végétarien | pesco-végétarienne i pisci-végétarien | pisci-végétarienne, i els anglesos, pesco-vegetarian, pescetarian i vegequarian.

Nota

 • 1. Aquest criteri es complementa amb la fitxa VEGETARIANISME, VEGETARISME, FLEXITARIANISME, VEGETALISME O VEGANISME?, que designa diversos tipus de vegetarianisme, i també un estil de vida, segons si admeten el consum de productes d'origen no vegetal.
 • 2. Podeu consultar la fitxa completa de piscivegetarià | piscivegetariana al Cercaterm, i també el document de criteri original, Què és un piscivegetarià o piscitarià?, en el blog del TERMCAT (termcat.blog.gencat.cat/2016/04/28/que-es-un-piscivegetaria-o-piscitaria/).