Back to top
al·loficocianina al·loficocianina

Material i animals d'experimentació

 • ca  al·loficocianina, n f
 • ca  APC, n f sigla
 • es  aloficocianina
 • es  APC sigla
 • fr  allophycocyanine
 • fr  APC sigla
 • en  allophycocyanine
 • en  APC sigla

Material i animals d'experimentació

Definició
Fluorocrom que té un màxim d'emissió de color vermell emprat en immunofluorescència, normalment en forma de conjugat amb anticossos.

Nota

 • La sigla APC prové de l'anglès allophycocyanine.
al·logènic -a al·logènic -a

Immunologia dels trasplantaments

 • ca  al·logènic -a, adj
 • es  alogénico
 • fr  allogénique
 • en  allogeneic
 • en  allogenic

Immunologia dels trasplantaments

Definició
Relatiu o pertanyent a variants genètiques generades dins d'una mateixa espècie.

Nota

 • Les diferències genètiques entre organismes al·logènics són suficients per a causar una interacció antigènica.
 • ca  al·logrup, n m
 • es  alogrupo
 • fr  allogroupe
 • en  allogroup

Anticossos

Definició
Grup d'al·lotips, associats a diferents classes i subclasses d'immunoglobulines, que tendeixen a heretar-se conjuntament.
al·loimmunitat al·loimmunitat

Antígens

 • ca  al·loimmunitat, n f
 • es  aloinmunidad
 • fr  allo-immunité
 • en  alloimmunity

Antígens

Definició
Capacitat del sistema immunitari de reconèixer els al·loantígens i desencadenar una resposta immunitària.
al·loimmunització al·loimmunització

Antígens, Immunització activa i passiva

 • ca  al·loimmunització, n f
 • es  aloinmunización
 • fr  allo-immunisation
 • en  alloimmunization

Antígens, Immunització activa i passiva

Definició
Immunització enfront d'un al·loantigen.
al·loreactivitat al·loreactivitat

Immunologia dels trasplantaments

 • ca  al·loreactivitat, n f
 • ca  reconeixement al·logènic, n m sin. compl.
 • es  alorreactividad
 • es  alorreconocimiento
 • es  reconocimiento alogénico
 • fr  alloréactivité
 • fr  reconnaissance allogénique
 • en  allogenic recognition
 • en  alloreactivity

Immunologia dels trasplantaments

Definició
Reconeixement antigènic de molècules al·logèniques dut a terme pels limfòcits i els anticossos d'un individu.

Nota

 • Presenten al·loreactivitat, per exemple, les molècules d'histocompatibilitat de classe I i de classe II.
 • ca  al·lotip, n m
 • es  alotipo
 • fr  allotype
 • en  allotype

Anticossos

Definició
Variant d'una proteïna, que deriva de les diferències moleculars entre tots els individus d'una espècie, a causa del polimorfisme genètic.

Nota

 • En immunologia són especialment rellevants els al·lotips de les immunoglobulines i els de les molècules d'histocompatibilitat.
al·lotípia al·lotípia

Anticossos

 • ca  al·lotípia, n f
 • es  alotipia
 • fr  allotypie
 • en  allotypy

Anticossos

Definició
Propietat de determinades proteïnes de presentar diverses formes al·lèliques entre els individus d'una mateixa espècie.
al·lotípic -a al·lotípic -a

Anticossos

 • ca  al·lotípic -a, adj
 • es  alotípico
 • fr  allotypique
 • en  allotypic

Anticossos

Definició
Relatiu o pertanyent a un al·lotip o a l'al·lotípia.
al·lòtop al·lòtop

Antígens, Anticossos

 • ca  determinant al·lotípic, n m
 • ca  al·lòtop, n m sin. compl.
 • es  alotopo
 • es  determinante alotípico
 • fr  déterminant allotypique
 • en  allotope
 • en  allotypic determinant

Antígens, Anticossos

Definició
Regió estructural d'una proteïna que la distingeix de la mateixa proteïna d'un altre individu de la mateixa espècie i que pot funcionar com a punt de reconeixement antigènic.

Nota

 • Un determinant al·lotípic pot induir una resposta immunitària al·logènica en un altre individu de la mateixa espècie que expressi un al·lotip diferent.