Back to top

Terminologia de ciències de la salut

Presentació
àcid ribonucleic àcid ribonucleic

Sida

 • ca  àcid ribonucleic, n m
 • ca  ARN, n m sigla
 • ca  RNA, n m sigla
 • es  ácido ribonucleico, n m
 • es  ARN, n m sigla
 • es  RNA, n m sigla
 • fr  acide ribonucléique, n m
 • fr  ARN, n m sigla
 • en  ribonucleic acid
 • en  RNA sigla

Sida

Definició
Àcid nucleic constituït per nucleòtids de ribosa, àcid fosfòric i les bases nitrogenades adenina, citosina, guanina i uracil, que es troba fonamentalment en el nucli, en els ribosomes, en els mitoribosomes i en els plastoribosomes, i que té per missió principal la síntesi de proteïnes, d'acord amb la informació genètica continguda en el DNA.

Nota

 • 1. En alguns virus, com ara el VIH, l'àcid ribonucleic és el portador de la informació genètica. 2. La sigla ARN té un ús divulgatiu. En àmbits especialitzats se sol utilitzar la sigla anglesa RNA.
àcid zoledrònic àcid zoledrònic

Sinologia

 • ca  àcid zoledrònic, n m
 • es  ácido zoledrónico
 • fr  acide zolédronique
 • it  acido zoledronico
 • en  zoledronic acid

Sinologia

Definició
Fàrmac que incrementa la densitat òssia i s'utilitza per al tractament de la hipercalcèmia causada pel càncer i de les metàstasis òssies.
 • ca  acidosi, n f
 • es  acidosis
 • en  acidosis

Neurociència

Definició
Disminució del pH de la sang per l'acumulació d'àcids o d'ions H+ o per la pèrdua de residus bàsics o d'ions OH-.
acidosi làctica acidosi làctica

Sida

 • ca  acidosi làctica, n f
 • es  acidosis láctica, n f
 • fr  acidose lactique, n f
 • en  lactic acidosis

Sida

Definició
Concentració anormalment elevada de lactat a la sang.

Nota

 • L'acidosi làctica es manifesta sovint com una reacció adversa associada amb fàrmacs antiretrovirals del tipus ITIAN.
 • ca  acinèsia, n f
 • es  acinesia
 • en  akinesia

Neurociència

Definició
Alteració de la coordinació motora consistent en la incapacitat total o parcial d'iniciar i dur a terme moviments voluntaris.

Nota

 • L'acinèsia és un dels símptomes de la malaltia de Parkinson o de les patologies que afecten els circuits dels nuclis basals.
 • ca  acinèsia, n f
 • es  acinesia, n f
 • en  akinesia

Fisioteràpia

Definició
Manca absoluta, pèrdua o cessació del moviment.
 • ca  acinèsia, n f
 • es  acinesia
 • fr  acinésie
 • fr  akinésie
 • en  akinesia
 • de  Akinesie

Psiquiatria

Definició
Estat d'alentiment psicomotor o de moviment voluntari reduït.
acoblament excitació-contracció acoblament excitació-contracció

Neurociència

 • ca  acoblament excitació-contracció, n m
 • es  acoplamiento excitación-contracción
 • en  excitation-contraction coupling

Neurociència

Definició
Procés mitjançant el qual el senyal elèctric que arriba en forma de potencial d'acció a la membrana de la fibra muscular es transforma en una resposta mecànica.

Nota

 • En l'acoblament excitació-contracció la despolarització es propaga pel sistema de túbuls T, produeix l'alliberament intracel·lular del Ca2+ del reticle sarcoplasmàtic i origina l'escurçament del sarcòmer i l'inici de la contracció del múscul.
acomodació acomodació

Oftalmologia

 • ca  acomodació, n f
 • es  acomodación
 • en  accommodation

Oftalmologia

Definició
Capacitat de l'ull de variar el poder refractiu del cristal·lí i enfocar els objectes segons la distància a la qual es troben.
acomodació acomodació

Fisioteràpia

 • ca  acomodació, n f
 • es  acomodación, n f
 • en  accommodation

Fisioteràpia

Definició
Conjunt de modificacions somàtiques o fisiològiques no transmissibles hereditàriament que presenta un organisme com a adaptació a l'ambient on viu o als canvis d'aquest ambient.