Back to top
aigua d'abastament aigua d'abastament

Política > Vectors > Aigües

 • ca  aigua d'abastament, n f
 • ca  aigua de subministrament, n f
 • es  agua de abastecimiento
 • es  agua de suministro
 • fr  eau de distribution
 • en  supply water

Política > Vectors > Aigües

Definició
Aigua procedent d'una deu, un pou o un curs d'aigua, que, després d'un tractament, passa a una xarxa de distribució o un dipòsit de servei apta per a ser consumida o utilitzada.
aigua de beure aigua de beure

Política > Vectors > Aigües

 • ca  aigua potable, n f
 • ca  aigua de beure, n f sin. compl.
 • ca  aigua de boca, n f sin. compl.
 • es  agua de beber
 • es  agua de boca
 • es  agua potable
 • fr  eau de boisson
 • fr  eau potable
 • en  drinking water
 • en  potable water

Política > Vectors > Aigües

Definició
Aigua apta per al consum humà i per a l'elaboració d'aliments, perquè té un grau de puresa química i microbiològica suficient i compleix amb els requeriments de salut pública.

Nota

 • Les denominacions aigua potable, aigua de beure i aigua de boca fan referència al mateix concepte, però presenten el concepte des d'enfocaments diferents i no s'utilitzen per igual en tots els contextos. D'una banda, aigua potable, que és la denominació més habitual en els àmbits tècnics, posa l'èmfasi en les característiques de l'aigua i la seva seguretat. D'altra banda, aigua de beure i aigua de boca, que són denominacions utilitzades en contextos més divulgatius, posen l'èmfasi en l'ús que es dona a aquesta aigua.
aigua de boca aigua de boca

Política > Vectors > Aigües

 • ca  aigua potable, n f
 • ca  aigua de beure, n f sin. compl.
 • ca  aigua de boca, n f sin. compl.
 • es  agua de beber
 • es  agua de boca
 • es  agua potable
 • fr  eau de boisson
 • fr  eau potable
 • en  drinking water
 • en  potable water

Política > Vectors > Aigües

Definició
Aigua apta per al consum humà i per a l'elaboració d'aliments, perquè té un grau de puresa química i microbiològica suficient i compleix amb els requeriments de salut pública.

Nota

 • Les denominacions aigua potable, aigua de beure i aigua de boca fan referència al mateix concepte, però presenten el concepte des d'enfocaments diferents i no s'utilitzen per igual en tots els contextos. D'una banda, aigua potable, que és la denominació més habitual en els àmbits tècnics, posa l'èmfasi en les característiques de l'aigua i la seva seguretat. D'altra banda, aigua de beure i aigua de boca, que són denominacions utilitzades en contextos més divulgatius, posen l'èmfasi en l'ús que es dona a aquesta aigua.
aigua de pluja aigua de pluja

Política > Vectors > Aigües

 • ca  aigua de pluja, n f
 • ca  aigua pluvial, n f
 • es  agua de lluvia
 • es  agua pluvial
 • fr  eau pluviale
 • en  storm water

Política > Vectors > Aigües

Definició
Aigua que prové de les precipitacions atmosfèriques.
aigua de procés aigua de procés

Política > Vectors > Aigües > Tractaments, Política > Vectors > Residus > Tractaments

 • ca  aigua de procés, n f
 • es  agua de proceso
 • en  process water

Política > Vectors > Aigües > Tractaments, Política > Vectors > Residus > Tractaments

Definició
Aigua en condicions de ser emprada en processos de fabricació.
aigua de refrigeració aigua de refrigeració

Política > Vectors > Aigües

 • ca  aigua de refrigeració, n f
 • es  agua de refrigeración
 • fr  eau de refroidissement
 • en  cooling water

Política > Vectors > Aigües

Definició
Aigua industrial utilitzada per a absorbir i transferir calor.
aigua de rentatge aigua de rentatge

Política > Vectors > Aigües

 • ca  aigua de rentatge, n f
 • es  agua de lavado
 • fr  eau de lavage
 • en  wash water
 • en  washing water

Política > Vectors > Aigües

Definició
Aigua industrial utilitzada per a la neteja d'instal·lacions, productes, materials o maquinària.
aigua de subministrament aigua de subministrament

Política > Vectors > Aigües

 • ca  aigua d'abastament, n f
 • ca  aigua de subministrament, n f
 • es  agua de abastecimiento
 • es  agua de suministro
 • fr  eau de distribution
 • en  supply water

Política > Vectors > Aigües

Definició
Aigua procedent d'una deu, un pou o un curs d'aigua, que, després d'un tractament, passa a una xarxa de distribució o un dipòsit de servei apta per a ser consumida o utilitzada.
aigua depurada aigua depurada

Política > Vectors > Aigües

 • ca  aigua depurada, n f
 • es  agua depurada
 • fr  eau épurée
 • en  purified water

Política > Vectors > Aigües

Definició
Aigua de la qual s'ha reduït o eliminat la càrrega contaminant, especialment la matèria orgànica i els sòlids en suspensió, a través de processos físics, químics o biològics.
aigua industrial aigua industrial

Política > Vectors > Aigües, Política > Vectors > Residus > Tractaments

 • ca  aigua industrial, n f
 • es  agua industrial
 • fr  eau industrielle
 • en  industrial water

Política > Vectors > Aigües, Política > Vectors > Residus > Tractaments

Definició
Aigua no apta per al consum humà ni per a l'elaboració d'aliments utilitzada en determinats processos industrials.