Back to top
 • ca  afecte retret, n m
 • es  afecto constreñido
 • es  afecto embotado
 • es  afecto restringido
 • fr  affect émoussé
 • en  blunt affect
 • en  blunted affect
 • en  constricted affect
 • en  restricted affect
 • de  abgestumpfter Affekt
 • de  verminderter Affekt

Definició
Afecte caracteritzat per una minva més o menys important dels signes d'expressió emocional.

Nota

 • Alguns autors distingeixen entre els individus que presenten una minva considerable dels signes d'expressió emocional (en anglès, blunted affect 'afecte esmussat') i aquells en què aquesta minva és més lleu (en anglès, constricted affect o restricted affect 'afecte restringit'). Generalment, però, aquesta distinció és irrellevant.
 • ca  afectivitat, n f
 • es  afectividad
 • fr  affectivité
 • en  affectivity
 • en  emotion
 • de  Affektivität

Definició
Capacitat natural de l'individu d'experimentar i manifestar afectes.

Nota

 • L'afectivitat constitueix la vida emocional total d'un individu.
 • ca  aflicció, n f
 • es  aflicción
 • fr  affliction
 • fr  peine
 • en  affliction
 • en  bereavement
 • de  Kummer

Definició
Resposta emocional apropiada i normal a una pèrdua significativa i reconeguda conscientment per l'individu.
 • ca  afrontament, n m
 • es  afrontamiento
 • fr  affrontement
 • en  coping
 • de  coping

Definició
Procés mitjançant el qual un individu aborda les tensions internes o externes que amenacen o sobrepassen els seus recursos per adaptar-se a una situació, a través d'un conjunt d'esforços cognitius, emocionals o de comportament.
 • ca  agitació psicomotora, n f
 • ca  agitació, n f sin. compl.
 • es  agitación
 • es  agitación psicomotora
 • fr  agitation
 • fr  agitation psychomoteur
 • en  agitation
 • en  psychomotor agitation
 • de  Erregung
 • de  psychomotorische Erregung

Definició
Conjunt de moviments irreflexius, continuats i desordenats, d'inici generalment brusc, en resposta a impulsos instintius o afectius variables, que va acompanyat d'una simptomatologia psíquica àmplia i exigeix una intervenció terapèutica immediata.

Nota

 • L'agitació psicomotora pot manifestar-se, per exemple, com a ansietat o com a tensió interna.
agitació psicomotora agitació psicomotora

 • ca  agitació psicomotora, n f
 • ca  agitació, n f sin. compl.
 • es  agitación
 • es  agitación psicomotora
 • fr  agitation
 • fr  agitation psychomoteur
 • en  agitation
 • en  psychomotor agitation
 • de  Erregung
 • de  psychomotorische Erregung

Definició
Conjunt de moviments irreflexius, continuats i desordenats, d'inici generalment brusc, en resposta a impulsos instintius o afectius variables, que va acompanyat d'una simptomatologia psíquica àmplia i exigeix una intervenció terapèutica immediata.

Nota

 • L'agitació psicomotora pot manifestar-se, per exemple, com a ansietat o com a tensió interna.
 • ca  agnòsia, n f
 • es  agnosia
 • fr  agnosie
 • en  agnosia
 • de  Agnosie

Definició
Pèrdua de la capacitat de comprendre el significat dels estímuls o d'identificar-ne els diversos tipus a causa d'una alteració del procés de percepció.

Nota

 • L'agnòsia pot afectar la percepció visual, tàctil, temporal o global.
 • ca  agonista, n m
 • es  agonista
 • fr  agoniste
 • en  agonist
 • de  Agonist

Definició
Fàrmac o agent que provoca en el receptor amb el qual entra en contacte un canvi que comporta una resposta biològica.

Nota

 • Els fàrmacs poden ser agonistes directes o indirectes, segons si s'uneixen directament al receptor i l'activen (agonistes directes) o si utilitzen la terminació nerviosa per a augmentar la quantitat de neurotransmissor en l'espai sinàptic (agonistes indirectes).
 • ca  agonista parcial, n m
 • es  agonista parcial
 • fr  agoniste partiel
 • en  partial agonist
 • de  Partialagonist

Definició
Agonista que no arriba a produir l'efecte màxim d'estimulació del receptor, independentment de la quantitat de substància que s'administri.
 • ca  agorafòbia, n f
 • es  agorafobia
 • fr  agoraphobie
 • en  agoraphobia
 • de  Agoraphobie

Definició
Trastorn d'ansietat caracteritzat per la fòbia als espais oberts o molt freqüentats.

Nota

 • En l'agorafòbia s'eviten situacions en què pugui resultar difícil escapar o en què pugui aparèixer una crisi d'angoixa inesperada sense que es disposi d'ajut.