Back to top

Glossari de jardineria i paisatgisme

Presentació
  • ca  gènere, n m ( NTJ 07A:2007(CA); NTJ 07S:2016(CA) )
    COL·LEGI OFICIAL D'ENGINYERS TÈCNICS AGRÍCOLES I PERITS AGRÍCOLES DE CATALUNYA. Subministrament del material vegetal: Qualitat general: NTJ 07A. 2a ed. rev. i act. Barcelona: Col·legi Oficial d'Enginyers Tècnics Agrícoles i Perits Agrícoles de Catalunya, 2007. (Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme)
    ISBN 978-84-96564-06-0
    Cactus i altres plantes crasses.
  • es  género, n m

Definició
Unitat taxonòmica de la classificació dels éssers vius que comprèn una o més espècies relacionades filogenèticament i que comparteixen certs caràcters essencials.