Back to top

Glossari de jardineria i paisatgisme

Presentació
  • ca  element de suport, n m ( NTJ 08D:2012(CA); NTJ 08J:2019(CA) )
    FUNDACIÓ DE LA JARDINERIA I EL PAISATGE. Implantació del material vegetal: Tècniques de plantació d'arbusts i similars: NTJ 08D. Barcelona: Fundació de la Jardineria i el Paisatge, 2012. (Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme)
    ISBN 978-84-9656424-4
    FUNDACIÓ DE LA JARDINERIA I EL PAISATGE. Implantació del material vegetal: Tècniques de plantació de plantes herbàcies i crasses. NTJ 08H. Barcelona: Fundació de la Jardineria i el Paisatge, 2019. 76 p. (Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme)
    ISBN 978-84-96564-92-3
  • es  elemento de soporte, n m

Definició
Cadascun dels elements que es fan servir com a suport d'una planta enfiladissa o d'un arbust en espatllera, com ara una gelosia, un obelisc, un arc, una pèrgola, una glorieta, un emparrat o un enreixat de filferro.