Back to top
baixista baixista

Anàlisi d'actius i emissors

 • ca  baixista, adj
 • es  bajista
 • fr  baissier
 • en  bearish

Anàlisi d'actius i emissors

Definició
Dit del mercat financer, la tendència o el període de temps caracteritzat per una baixada continuada de la cotització, ja sigui del conjunt de valors o d'un valor pres en consideració.
balanç balanç

Anàlisi d'actius i emissors

 • ca  balanç, n m
 • es  balance
 • es  balance de situación
 • es  balance general
 • fr  bilan
 • en  balance sheet
 • en  statement of financial position

Anàlisi d'actius i emissors

Definició
Document que reflecteix la situació patrimonial d'una empresa en un moment determinat.
banda de fluctuació banda de fluctuació

Anàlisi d'actius i emissors

 • ca  banda de fluctuació, n f
 • es  banda de fluctuación
 • fr  bande de fluctuation
 • en  fluctuation range
 • en  trading range

Anàlisi d'actius i emissors

Definició
Interval on es mou la cotització d'un valor durant un període de temps determinat.
bandera bandera

Anàlisi d'actius i emissors

 • ca  bandera, n f
 • es  bandera
 • fr  drapeau
 • en  flag

Anàlisi d'actius i emissors

Definició
Figura de continuació de tendència formada en un període de temps breu per una successió d'alces i baixes els màxims i mínims de les quals presenten un marge de fluctuació relativament petit i són enllaçables, respectivament, per dues línies paral·leles de pendent oposat al del període precedent, la qual s'interpreta com una pausa transitòria en la tendència.

Nota

 • 1. La formació d'una bandera va acompanyada d'un descens en el volum de contractació. 2. Les banderes poden ser ascendents (si les dues línies són ascendents) o bé descendents (si les dues línies són descendents), i assenyalen, respectivament, una tendència baixista i una tendència alcista.
banderola banderola

Anàlisi d'actius i emissors

 • ca  banderola, n f
 • es  banderola
 • es  gallardete
 • fr  fanion
 • en  pennant

Anàlisi d'actius i emissors

Definició
Figura de continuació de tendència formada en un període de temps breu per una successió d'alces i baixes els màxims i mínims de les quals presenten un marge de fluctuació relativament petit i decreixent, i són enllaçables, respectivament, per dues línies convergents que formen un angle de petita obertura i de bisectriu aproximadament horitzontal, la qual s'interpreta com una pausa transitòria en la tendència.

Nota

 • 1. La formació d'una banderola va acompanyada d'un descens en el volum de contractació. 2. Les banderoles tenen una durada més curta que els triangles i, a diferència d'aquestes figures, no presenten fluctuacions en ziga-zaga d'una banda a l'altra i solen trencar la banda molt a prop del vèrtex.
benefici brut benefici brut

Anàlisi d'actius i emissors

 • ca  benefici brut, n m
 • es  beneficio bruto
 • fr  bénéfice brut
 • fr  profit brut
 • fr  revenu brut
 • en  gross income
 • en  gross profit

Anàlisi d'actius i emissors

Definició
Diferència entre els ingressos i les despeses d'un exercici, abans de deduir-ne les amortitzacions i els impostos.
benefici net benefici net

Anàlisi d'actius i emissors

 • ca  benefici net, n m
 • es  beneficio neto
 • fr  bénéfice net
 • fr  profit net
 • fr  revenu net
 • en  net income
 • en  net profit

Anàlisi d'actius i emissors

Definició
Diferència entre els ingressos i les despeses d'un exercici, després de deduir-ne les amortitzacions i els impostos.
benefici per acció benefici per acció

Anàlisi d'actius i emissors

 • ca  benefici per acció, n m
 • ca  BPA, n m sigla
 • es  beneficio por acción
 • es  BPA sigla
 • fr  bénéfice par action
 • fr  BPA sigla
 • en  earnings per share
 • en  EPS sigla

Anàlisi d'actius i emissors

Definició
Ràtio borsària entre el benefici net d'una empresa en un exercici i el nombre total d'accions d'aquesta empresa.
bescanvi bescanvi

Operacions borsàries

 • ca  bescanvi, n m
 • es  canje
 • fr  échange
 • en  exchange

Operacions borsàries

Definició
Canvi d'uns títols per altres de característiques similars.
beta beta

Anàlisi d'actius i emissors

 • ca  coeficient beta, n m
 • ca  beta, n f sin. compl.
 • es  beta
 • es  coeficiente beta
 • fr  bêta
 • fr  coefficient bêta
 • en  beta
 • en  beta coefficient

Anàlisi d'actius i emissors

Definició
Quocient indicador del risc associat a un actiu de renda variable, que es basa en la comparació de la seva volatilitat amb la volatilitat del conjunt de valors equivalents del mercat.

Nota

 • 1. Com més alt és el coeficient beta d'un títol de renda variable, més alt és el risc que comporta. 2. Els valors considerats normals per al coeficient beta se situen entre 0,8 i 1,4.