Back to top
 • ca  sabotatge, n m
 • es  sabotaje, n m
 • fr  sabotage, n m
 • en  cybersabotage, n
 • en  sabotage, n

Atacs

Definició
Atac consistent en la destrucció deliberada i planificada de dades, programes i maquinari, en el qual sovint també es destrueixen tots els indicis de com s'ha produït l'atac.
 • ca  control de supervisió i adquisició de dades, n m
 • ca  SCADA, n m sigla
 • es  control de supervisión y adquisición de datos, n m
 • es  SCADA, n m sigla
 • fr  système de contrôle et d'acquisition de données, n m
 • fr  SCADA, n m sigla
 • en  Supervisory Control and Data Acquisition, n
 • en  SCADA, n sigla

Tecnologia

Definició
Programari que permet controlar i supervisar processos industrials en temps real i a distància.

Nota

 • El control de supervisió i adquisició de dades permet mostrar gràfics d'activitat, tendències, taules amb alarmes i esdeveniments, controlar accessos, etc.
 • ca  sistema de control industrial, n m
 • ca  SCI, n m sigla
 • es  sistema de control industrial, n m
 • es  SCI, n m sigla
 • fr  système de contrôle industriel, n m
 • fr  SCI, n m sigla
 • en  industrial control system, n
 • en  ICS, n sigla

Tecnologia

Definició
Conjunt de dispositius de control connectats en xarxa que permeten operar i automatitzar processos de la indústria o d'infraestructures crítiques.
 • ca  script, n m
 • es  script, n m
 • es  secuencia de comandos, n f
 • fr  script, n m
 • en  script, n

Tecnologia

Definició
Conjunt d'instruccions destinades a l'automatització de determinades operacions i susceptibles d'ésser interpretades per un ordinador o sistema informàtic.
segell de certificació segell de certificació

Mitjans tècnics de seguretat

 • ca  segell de certificació, n m
 • es  etiqueta de certificación, n f
 • es  sello de certificación, n m
 • fr  sceau de certification, n m
 • en  certification label, n
 • en  certification seal, n

Mitjans tècnics de seguretat

Definició
Representació gràfica que en un lloc web indica que se n'ha avaluat favorablement el contingut, d'acord amb uns criteris establerts.

Nota

 • Clicant sobre el segell de certificació, es poden consultar les normes de conformitat del certificador.
segell de temps segell de temps

Mitjans tècnics de seguretat

 • ca  segell de temps, n m
 • es  sello de tiempo, n m
 • fr  estampille temporelle, n f
 • en  time stamp, n
 • en  timestamp, n

Mitjans tècnics de seguretat

Definició
Referència temporal d'un document administratiu electrònic que inclou la indicació de la data, i generalment l'hora, de qualsevol operació feta, amb la intervenció d'un prestador de serveis de certificació que n'assegura l'exactitud i la integritat.
 • ca  segrest, n m
 • es  secuestro, n m
 • fr  détournement, n m
 • en  hijacking, n

Atacs

Definició
Atac que consisteix a capturar el control d'un sistema mitjançant un programa maliciós amb l'objectiu d'apropiar-se'l.

Nota

 • El segrest sol fer referència a l'apropiació de connexions de xarxa, de serveis informàtics, de pàgines web, de navegadors d'internet o fins i tot de la pàgina web d'inici del navegador.
 • ca  segrest de DNS, n m
 • es  secuestro DNS, n m
 • fr  détournement de DNS, n m
 • en  DNS hijacking, n

Atacs

Definició
Atac que consisteix a substituir un servidor de noms de domini legítim per un servidor de noms de domini fraudulent, amb l'objectiu de permetre que el ciberdelinqüent redirigeixi les comunicacions de la víctima a llocs web maliciosos.

Nota

 • La sigla DNS correspon a la denominació anglesa domain name server.
 • ca  programari de segrest, n m
 • ca  segrestador, n m sin. compl.
 • es  criptovirus, n m
 • es  malware secuestrador, n m
 • es  ransomware, n m
 • es  secuestrador, n m
 • fr  cryptorançongiciel, n m
 • fr  logiciel de rançon, n m
 • fr  rançongiciel, n m
 • en  ransomware, n

Atacs

Definició
Programari maliciós que restringeix totalment o parcialment l'accés als fitxers d'un dispositiu fins que no es paga una determinada quantitat de diners.
seguda virtual seguda virtual

Comportaments socials

 • ca  seguda virtual, n f
 • es  sentada virtual, n f
 • fr  sit-in virtuel, n m
 • en  virtual blockade, n
 • en  virtual sit-in, n

Comportaments socials

Definició
Forma de ciberactivisme en què un grup de persones, en senyal de protesta, provoca una denegació de servei.