Back to top
atac de diccionari atac de diccionari

Atacs

 • ca  atac de diccionari, n m
 • es  ataque de diccionario, n m
 • es  ataque por diccionario, n m
 • fr  attaque par dictionnaire, n f
 • en  dictionary attack, n

Atacs

Definició
Atac d'autenticació que consisteix a intentar un accés no autoritzat utilitzant totes les paraules d'un diccionari fins a trobar la que desbloqueja l'accés.
atac de força bruta atac de força bruta

Atacs

 • ca  atac de força bruta, n m
 • es  ataque de fuerza bruta, n m
 • fr  attaque à outrance, n f
 • fr  attaque en force, n f
 • fr  attaque exhaustive, n f
 • fr  attaque frontale, n f
 • fr  attaque par force brute, n f
 • fr  recherche exhaustive, n f
 • en  brute force attack, n
 • en  exhaustion attack, n
 • en  exhaustive attack, n

Atacs

Definició
Atac d'autenticació que consisteix a intentar totes les entrades possibles a un sistema fins a trobar la que desbloqueja l'accés.
atac de formulari atac de formulari

Atacs

 • ca  atac de formulari, n m
 • es  ataque de formulario, n m
 • fr  formjacking, n m
 • en  formjacking, n

Atacs

Definició
Atac en què el ciberdelinqüent injecta codi maliciós en el formulari de pagament d'un lloc web, per tal de poder obtenir les dades bancàries que la víctima hi introdueix i, més endavant, vendre-les al web fosc.
atac de reinjecció atac de reinjecció

Atacs

 • ca  atac de reinjecció, n m
 • ca  atac de repetició, n m
 • es  ataque de reinyección, n m
 • es  ataque de repetición, n m
 • fr  attaque par réinsertion, n f
 • fr  attaque par rejeu, n f
 • en  playback attack, n
 • en  replay attack, n

Atacs

Definició
Atac que consisteix a reenviar dades interceptades prèviament d'una comunicació entre dues persones al destinatari original amb l'objectiu d'obtenir l'accés o altres privilegis d'aquest usuari.
atac de repetició atac de repetició

Atacs

 • ca  atac de reinjecció, n m
 • ca  atac de repetició, n m
 • es  ataque de reinyección, n m
 • es  ataque de repetición, n m
 • fr  attaque par réinsertion, n f
 • fr  attaque par rejeu, n f
 • en  playback attack, n
 • en  replay attack, n

Atacs

Definició
Atac que consisteix a reenviar dades interceptades prèviament d'una comunicació entre dues persones al destinatari original amb l'objectiu d'obtenir l'accés o altres privilegis d'aquest usuari.
atac de repudiació atac de repudiació

Atacs

 • ca  atac de repudiació, n m
 • es  ataque de repudio, n m
 • fr  attaque de répudiation, n f
 • en  repudiation attack, n

Atacs

Definició
Atac que consisteix a donar informació falsa o a crear la falsa impressió que un fet real no ha ocorregut o que un fet fictici ha ocorregut, amb l'objectiu d'incriminar algú o de manipular dades en nom d'altres persones.

Nota

 • L'atac de repudiació es pot produir si una aplicació o un sistema no adopta mesures de control per realitzar un seguiment i registrar les accions dels usuaris correctament.
atac de suplantació d'identitat atac de suplantació d'identitat

Atacs

 • ca  atac de suplantació d'identitat, n m
 • es  ataque de suplantación de identidad, n m
 • fr  attaque d'usurpation d'identité, n f
 • en  impersonation attack, n

Atacs

Definició
Atac que consisteix a fer-se passar per una altra persona per convèncer la víctima amb l'objectiu de rebre la informació desitjada directament de la víctima, sense desvetllar sospites.

Nota

 • En l'atac de suplantació d'identitat, els atacants se solen fer passar per reparadors, personal d'assistència tècnica, administradors, un tercer de confiança o un company de feina.
 • ca  atac del 51%, n m
 • es  ataque del 51%, n m
 • fr  attaque à 51%, n f
 • en  51% attack, n

Atacs

Definició
Atac que consisteix a controlar més del 50 % dels nodes d'una cadena de blocs, interferir en el desenvolupament correcte de la plataforma i afectar la resta d'usuaris.

Nota

 • L'atac del 51% permet, per exemple, evitar que les noves operacions obtinguin confirmacions, aturar o revertir transaccions, etc.
 • ca  atac de denegació de servei, n m
 • ca  atac DoS, n m sin. compl.
 • es  ataque de denegación de servicio, n m
 • es  ataque DoS, n m
 • fr  attaque Dds, n f
 • fr  attaque DoS, n f
 • fr  attaque par déni de service, n f
 • fr  attaque par refus de service, n f
 • en  denial of service attack, n
 • en  denial-of-service attack, n
 • en  DoS attack, n

Atacs

Definició
Atac consistent a deixar inoperatius un servidor web o una xarxa per als usuaris que hi volen accedir, sovint saturant els canals de comunicació amb l'enviament d'una gran quantitat de peticions falses alhora.

Nota

 • 1. La forma DoS de la denominació atac DoS és una sigla corresponent a l'anglès denial of service (attack).

  2. També es pot produir un atac de denegació de servei mitjançant la inhabilitació de les aplicacions web, aprofitant-ne els punts vulnerables.
atac meow [meow: en] atac meow [meow: en]

Atacs

 • ca  atac meow [meow: en], n m
 • ca  atac per sobreescriptura, n m
 • es  ataque meow, n m
 • es  ataque miau, n m
 • fr  attaque meow, n f
 • en  meow attack, n

Atacs

Definició
Atac consistent a substituir el contingut de bases de dades poc segures, exposades públicament, escrivint-hi caràcters aleatoris a sobre.

Nota

 • 1. L'atac meow afecta especialment les bases de dades en els formats ElasticSearch i MongoDB. Es desconeixen les motivacions reals d'aquest tipus d'atacs, que finalitzen un cop eliminades permanentment les bases de dades afectades, sense que hi hagi cap demanda dels atacants.

  2. La denominació atac meow prové del fet que en aquest tipus d'atac les dades originals se sobreescriuen amb caràcters aleatoris que solen incloure la paraula meow, equivalent en anglès al crit del gat.