Back to top
acció indirecta acció indirecta

Enginyeria de la construcció

 • ca  acció indirecta, n f
 • es  acción indirecta
 • en  indirect action

Enginyeria de la construcció

Definició
Deformació o acceleració imposada capaç de donar lloc, de manera indirecta, a una força.

En aquest grup s'inclouen els efectes deguts a la temperatura, als assentaments de la fonamentació, a les accions reològiques, a les accions sísmiques, etc.
acció permanent acció permanent

Enginyeria de la construcció

 • ca  acció permanent, n f
 • es  acción permanente
 • en  permanent action

Enginyeria de la construcció

Definició
Acció que actua en tot moment al llarg del temps.

Les accions permanents poden dividir-se en accions permanents de valor constant, com el pes propi, i en accions permanents de valor no constant, com l'acció del pretensatge.
acció ponderada acció ponderada

Enginyeria de la construcció

 • ca  acció ponderada, n f
 • es  acción ponderada

Enginyeria de la construcció

Definició
Combinació de totes les hipòtesis de càrrega possibles (càrrega permanent i sobrecàrregues) per avaluar quina és la més desfavorable i prendre-la per dur a terme el càlcul de l'estructura.
acció reològica acció reològica

Enginyeria de la construcció

 • ca  acció reològica, n f
 • es  acción reológica
 • en  rheological action

Enginyeria de la construcció

Definició
Acció produïda per una reestructuració interna del material que compon una estructura al llarg del temps.
acció tèrmica acció tèrmica

Enginyeria de la construcció

 • ca  acció tèrmica, n f
 • es  acción térmica
 • en  thermal action

Enginyeria de la construcció

Definició
Acció produïda en una estructura deguda a un canvi de temperatura, la qual dona lloc a una força per unitat de volum proporcional a la variació de temperatura respecte d'un estat de referència.
acció variable acció variable

Enginyeria de la construcció

 • ca  acció variable, n f
 • es  acción variable
 • en  variable action

Enginyeria de la construcció

Definició
Acció el valor i el període d'actuació en el temps de la qual estan acotats superiorment, però tenen un valor desconegut.

Dins d'aquest grup s'inclouen les sobrecàrregues d'ús, les accions climàtiques, les accions degudes a un procés constructiu, etc.
Accropode® Accropode®

Enginyeria marítima

 • ca  Accropode®, n m
 • es  Accropode
 • en  Accropode

Enginyeria marítima

Definició
^Peça d'escullera^ de formigó que consisteix en tres barres de secció aproximadament quadrada, dues de les quals són exteriors i paral·leles i queden unides centralment per la tercera, que hi és perpendicular.
acer acer

Enginyeria de la construcció

 • ca  acer, n m
 • es  acero
 • en  steel

Enginyeria de la construcció

Definició
Producte modificat del ferro amb aliatge de carboni, produït artificialment, les condicions de duresa, d'elasticitat i de resistència del qual depenen de la seva composició i del procés de fabricació.

El contingut en carboni és inferior a un 1,9 %. També és comú establir la següent classificació empírica: acer extradolç (C = 0,15 %), acer dolç (C = 0,15-0,30 %), acer semidur (C = 0,30-0,45 %), acer dur (C = 0,45-0,65 %) i acer extradur (C = 0,65-1,70 %).

Hi ha diferents tipus d'acer segons la composició química i el procés de fabricació, com ara l'^acer autopatinable^, l'^acer d'alt límit elàstic^ i l'^acer laminat^.
acer al carboni acer al carboni

Enginyeria de la construcció

 • ca  acer al carboni, n m
 • es  acero al carbono
 • en  carbon steel

Enginyeria de la construcció

Definició
Acer les propietats del qual estan determinades principalment pel percentatge de carboni present.

A més de ferro i carboni, l'acer al carboni conté manganès (fins a un 1,6 %), silici (fins a un 0,6 %), sofre i fòsfor (fins a un 0,1 %), però no conté crom, níquel, molibdè, etc.
acer autopatinable acer autopatinable

Enginyeria de la construcció

 • ca  acer autopatinable, n m
 • es  acero autopatinable
 • en  weathering steel

Enginyeria de la construcció

Definició
Acer amb resistència a la corrosió atmosfèrica millorada gràcies a l'acció de certs elements d'aliatge presents en la seva composició química, com ara coure, crom, níquel o molibdè, els quals provoquen la formació d'una capa d'òxid o pàtina autoprotectora.

L'acer Corten® n'és un exemple.