Back to top
additiu additiu

Enginyeria de la construcció

 • ca  additiu, n m
 • es  aditivo
 • en  admixture

Enginyeria de la construcció

Definició
Producte que s'afegeix als formigons en el moment de la barreja, en quantitats iguals o inferiors a un 5 % en pes de ciment, per a modificar-ne alguna de les propietats, en estat fresc o endurit, o per a atorgar-hi alguna qualitat.

La classificació dels diferents additius s'estableix segons la propietat que és objecte de modificació en el formigó fresc o endurit. D'aquesta manera, es distingeix entre additius accelerats, anticongelants, impermeabilitzants, retardadors, reductors d'aigua, retenidors d'aigua, inclusors d'aire, acceleradors de presa o d'enduriment, retardadors de presa, hidròfugs de massa o multifuncionals, entre altres de possibles.
adherència adherència

Enginyeria de la construcció

 • ca  adherència, n f
 • es  adherencia
 • en  bond

Enginyeria de la construcció

Definició
Conjunt d'efectes fisicoquímics que es desenvolupen a la zona de contacte entre el formigó i l'acer, associats al lliscament relatiu entre ambdós materials.

Aquests efectes es deuen a tres factors principals: l'adherència per contacte, el lliscament i l'efecte de les corrugacions.
adherència adherència

Enginyeria del transport

 • ca  adherència, n f
 • es  adherencia
 • en  adherence
 • en  gripping

Enginyeria del transport

Definició
Propietat de la zona de contacte entre el pneumàtic i el paviment deguda a les interaccions moleculars entre els dos materials, que, juntament amb la deformació del pneumàtic produïda per efecte de les irregularitats de la superfície, contribueix a conferir ^resistència al lliscament^.
adhesivitat adhesivitat

Enginyeria del transport

 • ca  adhesivitat, n f
 • es  adhesividad
 • en  adhesiveness

Enginyeria del transport

Definició
Propietat d'adherir-se de dos materials, aplicada a la capacitat del ^lligant hidrocarbonat^ de mullar l'^àrid^ i, una vegada fixat sobre aquest, no ser desplaçat per efecte de l'acció de l'aigua.
adormiment adormiment

Enginyeria de la construcció

 • ca  adormiment, n m
 • es  fraguado
 • en  setting

Enginyeria de la construcció

Definició
Conjunt de reaccions fisicoquímiques que es donen entre el ciment i l'aigua presents al formigó i que en produeixen l'^enduriment^ per a donar lloc a un material de construcció resistent i rígid.
 • ca  correntòmetre perfilador acústic Doppler, n m
 • ca  ADCP, n m sigla
 • ca  ADP, n m sigla
 • es  correntímetro perfilador acústico Doppler
 • es  ADCP sigla
 • es  ADP sigla
 • en  acoustic Doppler current profiler
 • en  ADCP sigla
 • en  ADP sigla

Enginyeria marítima

Definició
^Correntòmetre^ que transmet senyals acústics d'alta freqüència que són retrodispersats pel plàncton, per sediment en suspensió i per bombolles d'aire.

El canvi produït per l'efecte Doppler, en la freqüència dels senyals transmesos, permet de determinar la velocitat i la direcció dels elements retrodispersants a partir de l'assumpció que el moviment d'aquests és produït pels ^corrents marins^. El processament posterior dels senyals rebuts permet d'obtenir la distribució dels corrents en una vertical determinada des de gairebé la superfície fins al fons, de forma discretitzada cada un cert nombre de metres. La instal·lació d'aquest correntòmetre pot tenir un caràcter fix, si forma part d'un ^fondeig^, o mòbil, en cas de trobar-se en un ^bot hidrogràfic^ o en un ^vaixell oceanogràfic^.

Nota

 • La sigla ADCP correspon al terme anglès acoustic Doppler current profiler, i la sigla ADP, a acoustic Doppler profiler.
adsorbat adsorbat

Enginyeria sanitària i ambiental

 • ca  adsorbat, n m
 • es  adsorbato
 • en  adsorbate

Enginyeria sanitària i ambiental

Definició
Substància o producte retingut a la superfície de l'^adsorbent^.
adsorbent adsorbent

Enginyeria sanitària i ambiental

 • ca  adsorbent, n m
 • es  adsorbente
 • en  adsorbent

Enginyeria sanitària i ambiental

Definició
Substància o producte que té la capacitat d'^adsorció^.

El producte adsorbent per excel·lència és el carbó activat.
adsorció adsorció

Enginyeria sanitària i ambiental

 • ca  adsorció, n f
 • es  adsorción
 • en  adsorption

Enginyeria sanitària i ambiental

Definició
Procés pel qual s'adhereixen els àtoms o les molècules d'un material damunt la superfície d'un altre material.

L'adsorció és un procés molt utilitzat en el tractament de les aigües i de les emissions de gasos.
 • ca  velocímetre acústic Doppler, n m
 • ca  ADV, n m sigla
 • es  velocímetro acústico Doppler
 • es  ADV sigla
 • en  acoustic Doppler velocimeter
 • en  ADV sigla

Enginyeria marítima

Definició
Aparell per a mesurar la velocitat i la ^direcció del corrent^ en un sol punt.

Nota

 • ADV és la sigla corresponent al terme anglès acoustic Doppler velocimeter.