Back to top

Diccionari d’energia solar

Presentació
 • ca  adsorbent, adj
 • es  adsorbente
 • fr  adsorbant -ante
 • en  adsorbent

Definició
Dit de les substàncies, els materials, els cossos, etc. que tenen la propietat d'adsorbir.
 • ca  adsorció, n f
 • es  adsorción
 • fr  adsorption
 • en  adsorption

Definició
Fenomen físic que consisteix en l'adhesió dels àtoms o les molècules de l'adsorbat damunt la superfície de l'adsorbent.
 • ca  aerosol, n m
 • es  aerosol
 • fr  aérosol
 • en  aerosol

Definició
Suspensió col·loidal de partícules líquides o sòlides en un gas, normalment l'aire.
 • ca  aerotermos, n m
 • es  aerotermo
 • fr  aérotherme
 • en  fan-coil
 • en  unit heater

Definició
Aparell que serveix per escalfar l'aire d'un espai fent-lo passar, impulsat per ventiladors, per una resistència elèctrica o per un serpentí per on circula un termòfor.
 • ca  afeli, n m
 • es  afelio
 • fr  aphélie
 • en  aphelion

Definició
Punt més allunyat del sol en l'òrbita d'un planeta.
 • ca  agent refrigerant, n m
 • ca  refrigerant, n m
 • es  refrigerante
 • fr  fluide frigorifique
 • fr  fluide réfrigérant
 • fr  réfrigérant
 • en  refrigerant

Definició
Fluid amb un punt d'ebullició baix, utilitzat perquè absorbeixi calor quan es vaporitza i n'emeti quan es condensa.
agitació tèrmica agitació tèrmica

 • ca  agitació tèrmica, n f
 • es  agitación térmica
 • fr  agitation thermique
 • en  thermal agitation

Definició
Moviment desordenat dels àtoms o de les molècules d'una substància en funció de la seva temperatura.
aigua calenta corrent aigua calenta corrent

 • ca  aigua calenta corrent, n f
 • ca  ACC, n f sin. compl.
 • es  ACD
 • es  ACS
 • es  agua caliente doméstica
 • es  agua caliente sanitaria
 • fr  eau chaude domestique
 • fr  eau chaude sanitaire
 • fr  ECD
 • fr  ECS
 • en  DHW
 • en  domestic hot water
 • en  hot domestic water

Definició
Aigua calenta utilitzada per a finalitats domèstiques, higièniques, industrials, etc.

Nota

 • És una de les aplicacions més habituals de l'energia solar, ja que la seva temperatura d'ús s'assoleix fàcilment per mitjà de captadors solars. S'ha preferit entrar el terme aigua calenta corrent, malgrat que es troben més documentats els termes aigua calenta domèstica i aigua calenta sanitària, perquè permet una definició més àmplia que no exclou altres aplicacions possibles, com ara els usos industrials. Les equivalències respecten, però, els termes documentats.
 • ca  aïllador, n m
 • es  aislador
 • fr  isolateur
 • en  insulator

Definició
Peça de material dielèctric apta per fer de suport dels conductors elèctrics.
 • ca  aïllador -a, adj
 • ca  aïllant, adj sin. compl.
 • ca  isolador -a, adj sin. compl.
 • es  aislador -ra
 • es  aislante
 • fr  isolant -ante
 • fr  isolateur
 • en  insulating

Definició
Dit de les substàncies, els materials, els cossos, etc. que no són conductors ni de la calor ni de l'electricitat.