Back to top

Diccionari d’energia solar

Presentació
 • ca  albedo, n f
 • es  albedo
 • fr  albédo
 • en  albedo

Definició
Reflectància de la terra, de superfícies de la terra i de l'atmosfera.
 • ca  albedòmetre, n m
 • es  albedómetro
 • fr  albédomètre
 • en  albedometer

Definició
Aparell de mesura de l'albedo d'una superfície, format per dos piranòmetres en posició horitzontal, un dels quals s'orienta cap al cel i l'altre cap al terra.
 • ca  aleta, n f
 • es  aleta
 • fr  ailette
 • en  fin

Definició
Planxa de material conductor que, en absorbidors de graella o en intercanviadors de calor, va unida als tubs per on circula el termòfor per tal d'augmentar la superfície d'absorció, de radiació o d'intercanvi de calor.
 • ca  allau, n f
 • es  avalancha
 • fr  avalanche
 • en  avalanche

Definició
Fenomen pel qual els electrons lliures d'un medi ionitzable sotmès a un camp elèctric poden produir nousions i crear més electrons lliures, que produeixen el mateix fenomen i provoquen l'augment consegüent del corrent elèctric.
altura de culminació altura de culminació

 • ca  altura de culminació, n f
 • es  altura de culminación
 • fr  hauteur de culmination

Definició
Altura màxima atesa per un astre en el seu moviment diürn aparent respecte de l'observador.

Nota

 • L'altura de culminació del sol s'assoleix quan el seu azimut és igual a zero.
 • ca  altura solar, n f
 • es  altitud solar
 • es  altura solar
 • fr  altitude solaire
 • fr  hauteur du soleil
 • en  solar altitude

Definició
Angle comprès entre la recta que uneix el sol amb el punt considerat i el pla horitzontal d'aquest punt.

Nota

 • Angle complementari de la distància zenital.
 • ca  amorf -a, adj
 • es  amorfo -fa
 • fr  amorphe
 • en  amorphous

Definició
Dit dels cossos sòlids que no tenen els àtoms ordenats com en un cristall.
amortiment tèrmic amortiment tèrmic

 • ca  amortiment tèrmic, n m
 • es  amortiguamiento térmico
 • fr  amortissement thermique
 • en  thermal damping

Definició
Fenomen de reducció del salt tèrmic entre la temperatura del fluid que es vol escalfar o refredar i la temperatura final desitjada per mitjà del preescalfament o del prerefredament del fluid aprofitant una font calenta o freda natural.
amortiment tèrmic amb tubs enterrats amortiment tèrmic amb tubs enterrats

 • ca  amortiment tèrmic amb tubs enterrats, n m
 • es  amortiguamiento térmico con tubos enterrados
 • fr  amortissement thermique avec tubes enterrés
 • en  thermal damping by earth tubes

Definició
Amortiment tèrmic aconseguit fent circular aire exterior per tubs enterrats a una certa fondària abans de fer-lo entrar a l'edifici o al sistema de refredament o d'escalfament per tal d'aprofitar la inèrcia tèrmica del terra, que en provocarà l'escalfament a l'hivern i el refredament a l'estiu.
 • ca  ampere, n m
 • es  ampere
 • fr  ampère
 • en  ampere
 • sbl  A

Definició
Unitat elèctrica d'intensitat en el SI que correspon a la intensitat de corrent constant que produeix una força d'atracció entre dos conductors de 2 x 10-7 newtons per metre de longitud.