Back to top
Torna al llistat dels Diccionaris en Línia

Diccionari de relacions internacionals

Presentació
accessió accessió

Actors internacionals > Estats > Elements i competències

 • ca  accessió, n f
 • es  accesión
 • fr  accession
 • it  accessione
 • en  accession
 • ar  انضمام

Actors internacionals > Estats > Elements i competències

Definició
Ampliació de la competència territorial d'un estat sobre una nova formació terrestre que sorgeix en el seu territori, per causes naturals o com a conseqüència de l'activitat de l'home.
acció coercitiva acció coercitiva

Àmbits de cooperació i conflicte > Manteniment de la pau i la seguretat internacionals

 • ca  acció coercitiva, n f
 • ca  mesura coercitiva, n f
 • es  acción coercitiva
 • es  medida coercitiva
 • fr  action coercitive
 • fr  mesure coercitive
 • it  azione coercitiva
 • it  misura coercitiva
 • en  coercive action
 • en  enforcement action
 • en  enforcement measure
 • ar  تدبير قمعي

Àmbits de cooperació i conflicte > Manteniment de la pau i la seguretat internacionals

Definició
Acció que té com a objectiu provocar un canvi sobre una situació determinada o sobre el comportament d'un actor internacional.

Nota

 • 1. Són exemples d'accions coercitives la ruptura de relacions diplomàtiques o l'ús de la força militar.
 • 2. D'acord amb el capítol VII de la Carta de les Nacions Unides, en els casos més greus aquesta organització pot recórrer a una acció coercitiva per a restablir o mantenir la pau internacional.
acció comunitària acció comunitària

Dret de la Unió Europea

 • ca  acció de la Unió Europea, n f
 • ca  acció comunitària, n f sin. compl.
 • es  acción comunitaria
 • es  acción de la Unión Europea
 • fr  action communautaire
 • fr  action de l'Union Européenne
 • it  azione comunitaria
 • it  azione dell'Unione Europea
 • en  Community action
 • en  European Union action
 • ar  عمل الاتحاد الأوروبي

Dret de la Unió Europea

Definició
Actuació organitzada de la Unió Europa en una matèria determinada, complementària de les accions individuals de cada estat membre en la mateixa matèria, que promou la participació activa de tots els estats membres a l'hora de plantejar solucions i prendre decisions.
acció de la Unió Europea acció de la Unió Europea

Dret de la Unió Europea

 • ca  acció de la Unió Europea, n f
 • ca  acció comunitària, n f sin. compl.
 • es  acción comunitaria
 • es  acción de la Unión Europea
 • fr  action communautaire
 • fr  action de l'Union Européenne
 • it  azione comunitaria
 • it  azione dell'Unione Europea
 • en  Community action
 • en  European Union action
 • ar  عمل الاتحاد الأوروبي

Dret de la Unió Europea

Definició
Actuació organitzada de la Unió Europa en una matèria determinada, complementària de les accions individuals de cada estat membre en la mateixa matèria, que promou la participació activa de tots els estats membres a l'hora de plantejar solucions i prendre decisions.
acció exterior acció exterior

Actors internacionals > Estats > Elements i competències

 • ca  acció exterior, n f
 • es  acción exterior
 • fr  action extérieure
 • it  azione esterna
 • en  exterior action
 • en  external action
 • ar  عمل خارجي

Actors internacionals > Estats > Elements i competències

Definició
Conjunt de polítiques, actuacions, activitats i iniciatives que una organització internacional, un estat o un ens subestatal duu a terme amb l'objectiu d'assolir projecció exterior i desenvolupar relacions amb altres organitzacions internacionals, estats o ens subestatals.
acció humanitària acció humanitària

Àmbits de cooperació i conflicte > Acció humanitària i cooperació al desenvolupament

 • ca  acció humanitària, n f
 • es  acción humanitaria
 • fr  action humanitaire
 • it  azione umanitaria
 • it  operazione a carattere umanitario
 • en  humanitarian action
 • ar  عمل إنساني

Àmbits de cooperació i conflicte > Acció humanitària i cooperació al desenvolupament

Definició
Conjunt d'accions d'ajut a víctimes de desastres orientades a garantir-ne la subsistència i la seguretat, a protegir-ne els drets fonamentals i a defensar-ne la dignitat.

Nota

 • 1. Els principis tradicionals de l'acció humanitària són la humanitat, la imparcialitat, la neutralitat, la independència i la universalitat.
 • 2. En el marc de l'acció humanitària, la protecció dels drets fonamentals de les víctimes inclou, per exemple, la defensa dels drets humans, el testimoniatge, la denúncia, la pressió política o l'acompanyament.
acció positiva acció positiva

Àmbits de cooperació i conflicte > Drets humans

 • ca  acció positiva, n f
 • ca  discriminació positiva, n f sin. compl.
 • es  acción afirmativa
 • es  acción positiva
 • es  discriminación positiva
 • fr  action affirmative
 • fr  action antidiscriminatoire
 • fr  action positive
 • fr  discrimination positive
 • it  azione positiva
 • it  discriminazione positiva
 • en  affirmative action
 • en  positive action
 • en  positive discrimination
 • en  reverse discrimination
 • ar  تمييز إيجابي

Àmbits de cooperació i conflicte > Drets humans

Definició
Tracte favorable que es dona a una persona o un col·lectiu per a compensar una situació de discriminació o de desavantatge.
accisa accisa

Dret de la Unió Europea

 • ca  impost especial, n m
 • ca  accisa, n f sin. compl.
 • es  accisa
 • es  impuesto especial
 • fr  accise
 • fr  droit d'accise
 • it  accisa
 • it  imposta di fabbricazione e consumo
 • en  excise
 • en  excise duty
 • en  excise tax
 • ar  ضريبة إنتاج
 • ar  رسم إنتاج

Dret de la Unió Europea

Definició
Impost indirecte que grava la manufactura, la importació o el consum de productes determinats.

Nota

 • Els impostos especials poden recaure sobre productes com l'alcohol, el tabac o els hidrocarburs, per exemple.
acord ambiental internacional acord ambiental internacional

Àmbits de cooperació i conflicte > Medi ambient

 • ca  acord ambiental internacional, n m
 • es  acuerdo ambiental internacional
 • es  acuerdo internacional sobre medio ambiente
 • fr  accord environnemental international
 • fr  accord international en matière d'environnement
 • it  accordo ambientale internazionale
 • it  accordo internazionale in materia ambientale
 • en  international environmental agreement
 • ar  اتفاق بيئي دولي

Àmbits de cooperació i conflicte > Medi ambient

Definició
Tractat internacional mitjançant el qual els estats signataris estableixen el marc legal i institucional per a assolir un objectiu ambiental.
acord comercial acord comercial

Àmbits de cooperació i conflicte > Comerç internacional

 • ca  acord comercial, n m
 • es  acuerdo comercial
 • fr  accord commercial
 • fr  accord de commerce
 • fr  traité de commerce
 • it  accordo commerciale
 • en  trade agreement
 • ar  اتفاق تجاري

Àmbits de cooperació i conflicte > Comerç internacional

Definició
Tractat internacional mitjançant el qual els estats signataris acorden determinades condicions de compravenda i intercanvi de béns o serveis.